Thông báo 6248/TB-BNN-VP

Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về rà soát nội dung phân cấp quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6248/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC RÀ SOÁT NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Nhằm phân cấp rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa cơ quan trung ương và địa phương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định trong các văn bản Luật, Nghị định có liên quan của Chính phủ (Luật An toàn thực phẩm, Pháp lệnh vệ sinh Thú y, Pháp lệnh giống cây trồng …), tránh chồng chéo và trùng lắp trong triển khai; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai một số nội dung như sau:

1. Rà soát lại nội dung phân cấp giữa trung ương và địa phương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được quy định trong các văn bản quy định hiện hành của Bộ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung phân cấp chưa phù hợp;

2. Đề xuất nội dung phân cấp giữa trung ương và địa phương đối với nhóm hàng hóa; sản phẩm chưa được phân cấp tại các văn bản quy định về quản lý và kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Việc đề xuất sửa đổi, quy định bổ sung về phân cấp giữa trung ương và địa phương về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục kèm theo.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo Bộ kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 31/1/2013 (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các vụ: TCCB, Pháp chế;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục QLCL; CN, TY, TT, BVTV, Chế biến TMNLTS&NM (để t/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

HƯỚNG DẪN

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VTNN, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
(Kèm theo Thông báo số 6248/TB-BNN-VP ngày 18/12/2012 của Bộ NN và PTNT)

Cơ quan Trung ương (Do Bộ Nông nghiệp và PTNT phân công)

Cơ quan địa phương (Do Sở Nông nghiệp và PTNT phân công)

- Xây dựng các văn bản quy định về cơ chế chính sách, quy định, quy chuẩn kỹ thuật;

- Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn thống nhất chung về tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chất lượng vật tư nông nghiệp/ an toàn thực phẩm;

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chất lượng vật tư nông nghiệp cho cơ quan địa phương (tập huấn tiểu giảng viên - TOT);

- Thống kê, kiểm tra đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có sản phẩm xuất khẩu; lập danh sách các cơ sở xuất khẩu theo quy định của thị trường nhập khẩu;

- Kiểm tra công nhận cơ sở sản xuất của nước xuất khẩu/ nước xuất khẩu đăng ký xuất khẩu hàng hóa nông lâm thủy sản vào Việt Nam;

- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai của cơ quan địa phương các nội dung theo phân cấp;

- Tổ chức triển khai chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận/ xác nhận chất lượng, cấp phép sản phẩm nhập khẩu, xuất khẩu VTNN/ an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định.

- Các nội dung khác có tính chất đặc thù của sản phẩm/ hàng hóa.

- Xây dựng các văn bản quy định về cơ chế chính sách, quy định, quy chuẩn kỹ thuật có tính chất đặc thù và thuộc thẩm quyền của địa phương;

- Phổ biến tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về chất lượng vật tư nông nghiệp/ an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh và cán bộ các cấp ở địa phương;

- Thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại địa phương;

- Thống kê, kiểm tra đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản chỉ tiêu thụ nội địa;

- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền tại địa phương;

- Lấy mẫu, gửi mẫu, giám sát việc triển khai chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương;

- Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận/ xác nhận chất lượng, cấp phép sản xuất sản phẩm nhập khẩu, xuất khẩu theo ủy quyền của cơ quan trung ương.

- Các nội dung khác có tính chất đặc thù của sản phẩm/ hàng hóa.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6248/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6248/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6248/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6248/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực18/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 6248/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát

             • 18/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực