Thông báo 63/TB-VPCP

Thông báo 63/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 63/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ LỘ TRÌNH THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA BÃI BỎ YÊU CẦU BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG VỀ NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 21 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ để cho ý kiến đối với kiến nghị của Bộ Tư pháp về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Tham dự họp có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Xây dựng.

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các Phó Thủ tướng và ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng: cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; cho thuê nhà ở; ủy quyền quản lý nhà ở theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

2. Chưa thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng: thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; mua bán nhà ở; đổi nhà ở; tặng cho nhà ở; thế chấp nhà ở; góp vốn bằng nhà ở theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

3. Giao Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo hướng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức hành nghề công chứng và trách nhiệm của cơ quan đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công chứng, chứng thực và đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.

4. Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự, sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc công chứng hoặc chứng thực các loại hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, thủ tục rõ ràng, thuận tiện, hướng tới hệ thống đủ năng lực và ưu tiên xã hội hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ: TP, TNMT, XD (để th/h);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để th/h);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu63/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2012
Ngày hiệu lực28/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 63/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 63/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu63/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành28/02/2012
        Ngày hiệu lực28/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 63/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 63/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           • 28/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực