Thông báo 6321/TB-BNN-VP

Thông báo 6321/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6321/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6321/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có sự quan tâm thường xuyên và liên tục đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn. Vì vậy, trong thời gian qua nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục có những bước phát triển, ổn định và đạt kết quả khá cao.

2. Về các kiến nghị của tỉnh:

2.1. Về hoạt động của các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Bộ ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, giao Tổng cục Lâm nghiệp và Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp đề xuất Bộ cụ thể về chính sách đối với các công ty này. Hiện nay, Bộ đang thực hiện tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh của Bộ Chính trị. Việc xử lý vấn đề của các công ty này cùng với chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, quỹ đất rừng tại các doanh nghiệp, nông lâm trường quốc doanh, Bộ sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới.

2.2. Về công tác kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Đây là một việc cấp thiết, Bộ giao Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với tỉnh sớm triển khai thực hiện.

2.3. Về thực trạng của các công ty cà phê tại Đắk Lắk: Bộ ghi nhận các kiến nghị của Tỉnh, Bộ giao Tổng Công ty Cà phê Việt Nam sớm có biện pháp xử lý và báo cáo Bộ.

Về vấn đề khó khăn trong thu mua cà phê của các doanh nghiệp trong nước, Bộ tiếp thu các kiến nghị của Tỉnh và chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát lại các quy định cho phù hợp trên cơ sở nghiên cứu tổng thể về các chính sách liên quan tới sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê Việt Nam.

2.4. Về di dân tự do: Hiện Chính phủ đang giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương có dân di cư đến và dân di cư đi nắm lại tình hình, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để quản lý vấn đề này. Tiếp thu các kiến nghị của tỉnh, Bộ giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất chính sách đối với tình trạng di dân tự do để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có chủ trương, chính sách phù hợp.

2.5. Về việc nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, trong đó có các công trình mới được bàn giao từ Tổng công ty Cà phê Việt Nam về địa phương: Giao Tổng cục Thủy lợi xem xét bố trí vốn để duy tu, sửa chữa để các công trình phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất.

2.6. Về công tác chống hạn cho vụ Đông Xuân: Bộ tiếp thu các kiến nghị và sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ các địa phương.

2.7. Về việc bố trí vốn cho các công trình thủy lợi đang thi công do Bộ làm chủ đầu tư trên địa bàn: Giao Vụ Kế hoạch xem xét trình Bộ để bố trí vốn cho các dự án cấp bách đang triển khai. Giao Vụ Kế hoạch chủ trì cùng với Cục Quản lý xây dựng công trình đề xuất Bộ về phương án xử lý các dự án thủy lợi đã đầu tư thi công công trình đầu mối nhưng chưa có vốn bố trí để hoàn chỉnh các hạng mục kênh nội đồng để xem xét xử lý các vấn đề đặt ra, sớm đưa các công trình vào sử dụng phục vụ sản xuất và dân sinh trong tỉnh.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk (để b/c);
- Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk (để p/h);
- Tổng cục Thủy lợi, Lâm nghiệp, Cục QLXDCT, KTHT-PTNT, Vụ KH, Ban ĐMDNNN (để t/h);
- Tổng công ty Cà phê VN (để t/h);
- Lưu VT,  TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Hồng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6321/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6321/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6321/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6321/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6321/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6321/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Hồng Giang
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 6321/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 6321/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

             • 19/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực