Thông báo 6322/TB-BNN-VP

Thông báo 6322/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp báo cáo đánh giá biến động dòng chảy sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp công trình phù hợp cho khu vực Quảng Huế trong tình hình mới phát sinh trên lưu vực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6322/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6322/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY SÔNG VU GIA - THU BỒN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH PHÙ HỢP CHO KHU VỰC QUẢNG HUẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI PHÁT SINH TRÊN LƯU VỰC

Ngày 08 tháng 12 năm 2012 tại Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐQG về ĐLHSB) - Viện KHTL Việt Nam báo cáo Đánh giá biến động dòng chảy sông Vu Gia - Thu Bồn và đề xuất giải pháp công trình phù hợp cho khu vực Quảng Huế trong tình hình mới phát sinh trên lưu vực. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị tổng Tổng cục Thủy lợi (Vụ Quản lý xây dựng cơ bản, Vụ Quản lý nguồn nước và NSNT, Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện Quy hoạch thủy lợi); Vụ Kế hoạch, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 (Ban 6).

Sau khi nghe báo cáo của Phòng TNTĐQG về ĐLHSB và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

- Việc bổ sung giải pháp công trình khu vực Quảng Huế rất phức tạp do việc xây dựng các công trình thủy điện trên lưu vực còn đang tiếp tục, việc điều tiết các công trình này còn bất cập, chưa theo quy trình vận hành trên lưu vực. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá biến động và đề xuất giải pháp công trình phù hợp cho khu vực phải được thực hiện hết sức cẩn trọng.

- Đơn vị Tư vấn cần tổng hợp các ý kiến tham gia, đánh giá làm rõ thêm về nguyên nhân gây bồi lắng, xói lở, thay đổi tỷ lệ phân lưu sông Vu Gia và Quảng Huế; cập nhật các số liệu đầu vào (nhu cầu dùng nước, quá trình xả nước xả của các nhà máy thủy điện …) tính toán theo nhiều kịch bản: (i) Với trường hợp hiện trạng tự nhiên, công trình, nhu cầu dùng nước hạ du và lưu lượng xả của các công trình thủy điện như hiện nay; (ii) Với tương lai các công trình thủy điện được xây dựng đầy đủ theo quy hoạch nhưng vận hành không theo đúng quy trình là đảm bảo dòng chảy môi trường và một kịch bản xả đúng dòng chảy môi trường để đánh giá diễn biến dòng chảy tại khu vực Quảng Huế.

- Ban 6 cần thuê chuyên gia có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc thẩm tra, phản biện để Tư vấn hoàn thiện Báo cáo đề tài đáp ứng nội dung đề cương được duyệt. Trên cơ sở đó, nghiệm thu, thanh toán đề tài theo quy định.

- Việc xây dựng công trình điều tiết nước mùa kiệt tại cửa vào sông Quảng Huế cần phải xem xét đảm bảo đầy đủ, hài hòa lợi ích, nhu cầu dùng nước của cả hạ du sông Vu Gia và hạ du sông Thu Bồn; xem xét sự ảnh hưởng của công trình đối với xung quanh khi có lũ; vấn đề xử lý bồi lắng hạ du Vu Gia và việc phòng chống tái cắt dòng Quảng Huế do hình thành các khe lạch mới trên bãi …. Với điều kiện địa chất lòng sông và biến động dòng chảy phức tạp nên trước mắt nghiên cứu chọn giải pháp mềm, kết hợp biện pháp phi công trình. Từ đó tiếp tục quan trắc đánh giá đề xuất bước đi tiếp theo.

- Ban 6 giao đơn vị Tư vấn nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý bước đầu tại khu vực cửa vào sông Quảng Huế (xem xét phương án kè Hướng dòng), lập hồ sơ thiết kế để trình Bộ phê duyệt bổ sung thực hiện ngay trong năm 2013 bằng nguồn vốn kết dư của Dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế đã được duyệt.

- Giao Viện Quy hoạch thủy lợi rà soát, báo cáo những vấn đề còn tồn tại trong quy hoạch sông Vu Gia - Thu Bồn, báo cáo Bộ (trong rà soát quy hoạch thủy lợi toàn quốc).

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- P.TCT Vũ Văn Thặng;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Vụ KH;
- Ban Quản lý ĐT&XDTL 6;
- Viện KHTL Việt Nam;
- Phòng TNTĐQG về ĐLHSB;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Duy Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6322/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6322/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6322/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6322/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6322/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6322/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhạm Duy Thái
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 6322/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 6322/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

              • 19/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực