Thông báo 6404/TB-BNN-VP

Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6404/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát có buổi làm việc với Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có các thành viên thường trực Ban Chấp hành Hội; đại diện Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam báo cáo tình hình, kết quả công tác nhiệm kỳ I và phương hướng công tác nhiệm kỳ II (2013-2017) của Hội; ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị thuộc Bộ tham gia hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

- Việc thành lập và phát triển của Hội là phù hợp với chủ trương khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các cá nhân, tổ chức xã hội vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở nước ta.

- Trong thời gian vừa qua, Hội đã có có nhiều hoạt động tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực phát triển nông thôn. Đề nghị Hội tiếp tục phát huy để góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về xây dựng nông thôn mới.

- Để tăng cường phối hợp công tác giữa Bộ và Hội trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị một số nội dung như sau:

+ Hội có kế hoạch và biện pháp để tập hợp được ngày càng nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học và phản biện các chương trình, đề án, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách về phát triển nông thôn; nghiên cứu, phản ánh tính đặc thù của các vùng miền; phát hiện và nhân rộng các điển hình trong xây dựng nông thôn mới.

+ Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng và tổ chức triển khai chương trình đào tạo nông dân, nâng cao năng lực cho cán bộ nông thôn .

+ Bộ nhất trí với định hướng về tổ chức của Hội, trong đó có chủ trương kết nạp một số hội viên là cán bộ đang công tác tại các cơ quan nhà nước.

+ Hàng năm, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kết hợp với Hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Chương trình đào tạo nghề cho nông dân. Trong điều kiện cho phép, phù hợp với quy định hiện hành, Bộ sẽ tích cực hỗ trợ Hội hoạt động thông qua hình thức mời đại diện Hội tham gia hội thảo, hội nghị, đặc biệt là đề xuất triển khai nghiên cứu, phản biện các vấn đề cụ thể gắn liền với xây dựng, phát triển nông thôn.

Bộ giao Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn làm đầu mối phối hợp với Hội trong việc triển khai các hoạt động liên quan.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Hội Khoa học phát triển nông thôn VN;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Cục: KTHT-PTNT;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6404/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6404/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6404/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6404/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành24/12/2012
        Ngày hiệu lực24/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 6404/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát

              • 24/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực