Thông báo 644/TB-BNN-VP

Thông báo 644/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu, tại buổi họp Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010, ngày 12/01/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 644/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 644/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TẠI BUỔI HỌP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010, NGÀY 12/01/2010

Ngày 12 tháng 01 năm 2010, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đào Xuân Học, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên ban chỉ đạo và đại diện một số Viện nghiên cứu thuộc Bộ. Sau khi nghe các báo cáo: tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010 của Ban Chỉ đạo; Chương trình UN-REDD và Dự án hợp phần Tăng cường năng lực biến đổi khí hậu do UNDP tài trợ; ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Đào Xuân Học và các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Trong năm 2009 các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến thích ứng Biến đổi khí hậu, đạt được một số kết quả tốt, được nhiều cơ quan trong nước và tổ chức quốc tế đánh giá cao.

2. Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, khung chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

2.1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo):

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện “Chương trình nghiên cứu đánh giá tác động của BDKH đến Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Nông thôn và đề xuất các giải pháp ứng phó”. Kinh phí thực hiện chương trình nghiên cứu lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; nếu có thể cân đối được thì triển khai ngay một số đề tài cấp bách trong năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành trên cơ sở khung chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2008.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện Thông tư, kèm theo Chỉ thị của Bộ trưởng về Hướng dẫn việc lồng ghép Biến đổi khí hậu vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án của ngành; trước mắt là lồng ghép vào kế hoạch 5 năm 2011 - 2012.

- Xây dựng và Tổ chức Kế hoạch truyền thống về BĐKH trong nông nghiệp và nông thôn trong năm 2010.

- Bố trí công chức chuyên trách tăng cường năng lực cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; bổ sung Thành viên Ban Chỉ đạo từ một số đơn vị (như Cục Trồng trọt).

2.2. Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Cục chuyên ngành xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên về BĐKH và chuẩn bị tài liệu giới thiệu, kêu gọi tài trợ của quốc tế, cụ thể:

- Đối với Thủy lợi: tập trung các dự án nâng cấp hệ thống đê, kết hợp bảo vệ và trồng rừng ngập mặn; nâng cấp hệ thống công trình chống xâm nhập mặn, tiêu úng, chống ngập cho các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hải Phòng: dự án Bắc Bến tre; dự án an toàn đập, hồ chứa.

- Đối với Nông nghiệp: ưu tiên dự án năng lượng sinh học (phát triển các cây trồng cung cấp nguyên liệu sinh học: cây sắn, mía, jatropha .v.v…).

- Đối với Chăn nuôi: xây dựng dự án Biogas.

- Thủy sản: tiếp tục đầu tư dự án thông tin trên biển.

- Lâm nghiệp: ưu tiên trồng rừng, cải tạo rừng để giảm phát thải khí nhà kính.

- Xây dựng dự án di dân tái định cư cho các vùng bị ảnh hưởng của BĐKH.

2.3. Các Cục chuyên ngành chủ trì xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên về BĐKH và chuẩn bị tài liệu, giới thiệu, kêu gọi tài trợ của quốc tế; tổ chức xây dựng, thực hiện, lồng ghép BĐKH vào lĩnh vực được phân công quản lý. Xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thích ứng với BĐKH, đặc biệt là lĩnh vực thủy lợi.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.  

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Thành viên BCĐ;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ;
- Văn phòng thường trực BCĐ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 644/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu644/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2010
Ngày hiệu lực22/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 644/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 644/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 644/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu644/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành22/01/2010
        Ngày hiệu lực22/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 644/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 644/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát, Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu

           • 22/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực