Thông báo 67/TB-VPCP

Thông báo 67/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 67/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

Ngày 01 tháng 02 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã chủ trì phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) đã làm được nhiều việc, là cơ sở quan trọng cho triển khai mô hình PPP như: tổ chức thực hiện hoàn thiện hành lang pháp lý; trình Trưởng Ban ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo; công tác đào tạo tăng cường năng lực; xây dựng hướng dẫn sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển dự án PPP... Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành tiếp tục tập trung khẩn trương sửa đổi Quyết định 71/2010/QĐ-TTg sau khi thực hiện thành công sẽ nâng cấp thành Nghị định của Chính phủ.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Thành viên Ban chỉ đạo, đồng ý thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban chỉ đạo. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất các dự án có tính khả thi (nằm trong quy hoạch phát triển, có khả năng thu hồi vốn và hấp dẫn các nhà đầu tư...), chậm nhất ngày 10/3/2013 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Danh mục dự án đầu tư PPP, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

3. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Khẩn trương hoàn thiện việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành về PPP;

- Tăng cường tính chủ động, tích cực phối hợp của các Bộ, ngành có đại diện là Thành viên Ban Chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ về PPP thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

- Các Bộ, ngành và địa phương thành lập các bộ phận chuyên trách về PPP (Tổ, Ban PPP...) để quản lý và theo dõi dự án.

- Bộ Tài chính khẩn trương hoàn tất các thủ tục khoản vay 8 triệu EUR từ AFD; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện việc công bố hiệu lực của khoản vay 20 triệu USD từ ADB cho Quỹ hỗ trợ phát triển dự án PPP (PDF).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng cường năng lực về PPP.

- Về một số dự án cụ thể:

+ Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết: Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: phía Nhật Bản đã nghiên cứu triển khai bằng nguồn vốn PSIF, vì vậy tiếp tục triển khai theo mô hình này.

+ Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hà Tĩnh (Bãi Vọt): Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu triển khai theo mô hình PPP và xác định thời điểm, phạm vi đầu tư phù hợp.

+ Dự án Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu về khả năng cho vay đối với dự án và lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

+ Dự án cung cấp các dịch vụ hậu cần bệnh viện: Bộ Y tế lập Tổ công tác, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất với Công ty Hellmann. Về nguyên tắc phải thực hiện theo pháp luật của Việt Nam.

+ Dự án ng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), Hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để sớm đưa Dự án vào hoạt động.

+ Các dự án BOT ngành điện có thể sử dụng Quỹ PDF để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Bộ Công Thương tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan và biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu67/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2013
Ngày hiệu lực07/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 67/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 67/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu67/TB-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýPhạm Văn Phượng
       Ngày ban hành07/02/2013
       Ngày hiệu lực07/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 67/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 67/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo

            • 07/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực