Thông báo 67/TB-VPCP

Thông báo 67/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tình hình thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 67/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hướng dẫn Quyết định 147/2002/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

 

THÔNG BÁO

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 67/TB-VPCP NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2003 Ý KIẾN PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 147/2002/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 8/5/2003 tại Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp để xem xét tình hình thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đọan 2003- 2005. Dự họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Thương mại, Công an và Hiệp hội xe đạp - xe máy Việt Nam

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ý kiến phát biểu của các cơ quan, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Ngày 25 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đọan 2003 - 2005 và ngày 19 tháng 11 năm 2002, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Theo các văn bản này, từ năm 2003 trở đi, việc nhập khẩu xe gắn máy, linh kiện xe máy thực hiện theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001- 2005, không áp dụng hạn ngạch đối với mặt hàng xe máy và phụ tùng xe máy và không tiếp tục thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa, mà áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ về kỹ thuật và chất lượng xe máy, các biện pháp kinh tế và hành chính để nâng cao chất lượng và kiềm chế sự gia tăng số lượng xe máy lưu thông ở các thành phố, đô thị lớn. Thực tế 4 tháng đầu năm 2003 cho thấy, Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra liên ngành do Bộ Công nghiệp chủ trì đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước nêu tại Công văn số 1328/CV-KHĐT ngày 8/4/2003 và kết quả kiểm tra liên ngành do Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy có vốn đầu tư nước ngoài nêu tại Công văn số 29/BKH-QLDA ngày 5/3/2003 Thủ tướng Chính phủ giao.

a. Bộ công nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và ra văn bản thông báo công nhận những doanh nghiệp trong nước sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy đủ điều kiện được tiếp tục sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo quy định hiện hành.

b. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và ra văn bản thông báo công nhận những doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện được tiếp tục sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo quy định hiện hành và theo đúng quy định tại giấy phép đầu tư đã được cấp, nhất là về thực hiện đúng chương trình nội địa hóa.

Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thực hiện định kỳ kiểm tra nhằm yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy chấp hành đúng các cam kết, các quy định hiện hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Để nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh, giao Bộ Công nghiệp chủ trì, cùng Hiệp hội Xe đạp - Xe máy Việt Nam nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích tổ chức, sắp xếp lại ngành công nghiệp sản xuất xe hai bánh gắn máy và phụ tùng theo hướng các doanh nghiệp tăng cường liên doanh, liên kết để sản xuất, hoặc cùng nhau hình thành một số doanh nghiệp lớn, có đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa, khu vực và quốc tế. Không cho phép thành lập thêm doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể việc chứng nhận và cấp đăng kiểm cho các loại xe hai bánh gắn máy dưới 50cm3 đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy; nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý theo hướng không khuyến khích phát triển tràn lan loại xe hai bánh gắn máy dưới 50cm3 để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

Không cho phép chuyển đổi, cải hoán các loại xe trên 50cm3 thành các loại xe dưới 50 cm3.

5. Giao Bộ Tài chính.

a. Phối hợp với Bộ Thương mại theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nhập khẩu xe nguyên chiếc và động cơ nguyên chiếc nhập khẩu để có cơ sở điều chỉnh kịp thời mức thuế, phù hợp với tiến trình hội nhập AFTA; giữ mức thuế nhập khẩu phụ tùng xe máy trong nước đã sản xuất được ở mức cao nhất theo khung thuế suất quy định hiện hành.

b. Phối hợp với Bộ Công nghiệp giải quyết việc quyết toán thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001, theo đúng quy định của pháp luật.

6. Bộ Thương mại tăng cường giám sát việc nhập khẩu xe máy, phụ tùng xe máy; chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng giả trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông sản phẩm xe máy và phụ tùng xe máy.

7. Bộ Công an xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, buôn bán các mặt hàng xe máy và phụ tùng xe máy nhập lậu; quản lý chặt chẽ việc đăng ký lưu hành xe hai bánh gắn máy và định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình đăng ký xe máy mới theo các khu vực.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại cácCông văn số 260/CP-KG ngày 11/3/2003 và số 1528/VPCP-KG ngày 2/4/2003; có trách nhiệm quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm xe máy, phụ tùng xe máy của các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan và Hiệp hội Xe đạp - Xe máy Việt Nam biết, thực hiện.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu67/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2003
Ngày hiệu lực21/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 67/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hướng dẫn Quyết định 147/2002/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 67/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hướng dẫn Quyết định 147/2002/QĐ-TTg
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu67/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Sự
        Ngày ban hành21/05/2003
        Ngày hiệu lực21/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 67/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hướng dẫn Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 67/TB-VPCP ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hướng dẫn Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

           • 21/05/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực