Điều ước quốc tế 69/2016/TB-LPQT

Thông báo 69/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Lào đến năm 2020

Nội dung toàn văn Thông báo 69/2016/TB-LPQT điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam Lào 2016


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020, ký tại Viên Chăn ngày 24 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Thỏa thuận theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
QUYỀN VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VĐIỀU CHỈNH THỎA THUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO TẠI HAI TỈNH HỦA PHĂN VÀ XIÊNG KHOẢNG, CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2020

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dưới đây gọi tắt là “Hai Bên”:

Thực hiện Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc, Việt Nam;

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động, dự án hợp tác, đầu tư thực hiện theo Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đã ký năm 2012;

Nhằm thúc đẩy thực hiện chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, góp phần tăng cường, củng cvà phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước;

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của Hai Bên,

Đã thỏa thuận về điều chỉnh chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng đến năm 2020 với nội dung sau:

1. Thay thế Phụ lục kèm theo Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc, Việt Nam bằng Phụ lục kèm theo Thỏa thuận này.

2. Hai Bên giao các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, bổ sung và triển khai thực hiện kế hoạch hp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kthuật của Bộ, ngành, địa phương tại hai tnh phù hợp với Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 đã được điều chỉnh theo Thỏa thuận này. Trong đó, chú ý kêu gọi các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước cùng tham gia.

3. Hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào làm đầu mối phi hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hoạt động hợp tác của các ngành, lĩnh vực và các địa phương tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng phù hợp với các nội dung đã được điều chnh theo Thỏa thuận này.

4. Thỏa thuận này là bộ phận không thể tách rời của Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 19 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

5. Thỏa thuận này được ký tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào ngày 24 tháng 11 năm 2016, thành hai (02) bản bng tiếng Việt và tiếng Lào chai văn bản đều có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản./.

 

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TM. CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Xu-Phăn Kẹo-Mi-Xay
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN HỢP TÁC, ĐẦU TƯ
(Kèm theo Thỏa thuận về điều chỉnh Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020 ký ngày 24 tháng 11 năm 2016)

STT

Tên dự án

I

Tại hai tnh

1

Phân vùng sản xuất nông nghiệp tại Hủa Phăn và Xiêng Khoảng

2

Quy hoạch thủy lợi tại Hủa Phăn và Xiêng Khoảng

II

Tỉnh Hủa Phăn

1

Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tnh

2

Xây dựng quy hoạch tổng thể khu kinh tế Pa Háng

3

Phát triển khu vực núi Chom Cúp

4

Xây dựng trường phổ thông huyện Hủa Mường

5

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh(*)

6

Xây dựng hệ thống thủy lợi Nậm Hang, huyện Hiêm

7

Nâng cấp hệ thống thủy lợi Nậm Long, huyện Sốp Bàu

8

Xây dựng tuyến đường Mường Kuon (Hủa Phăn) - Noọng Het (Xiêng Khoảng), dài(**)

9

Xây dựng đài phát thanh và truyền hình tỉnh

III

Tỉnh Xiêng Khoảng

1

Xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tnh

2

Xây dựng trường năng khiếu tỉnh (tại Thị xã Phonsavan)

3

Xây dựng một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 4 huyện: huyện Mọc, huyện Khăm, huyện Pek và huyện Noọng Hét

4

Phát triển hạ tầng giao thông huyện Phaxay (2 tuyến đường tổng chiều dài 24km và 03 cầu)

5

Dự án thủy lợi tại Nậm Thẹ, huyện Khăm

6

Xây dựng hệ thống thủy lợi Nam Khao, bản Loong Khao, huyện Phoukuth

7

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp tỉnh(***)

(*) Gồm các nội dung: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa; Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi; Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Sốp Bàu; Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp các cấp.

(**): Tìm kiếm nguồn vốn khác (ngoài vốn viện trợ) để triển khai.

(***) Gồm các nội dung: Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa; Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi; Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp các cấp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2016/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu69/2016/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2016
Ngày hiệu lực24/11/2016
Ngày công báo14/12/2016
Số công báoTừ số 1233 đến số 1234
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2016/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 69/2016/TB-LPQT điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam Lào 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 69/2016/TB-LPQT điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam Lào 2016
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu69/2016/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
        Người kýNguyễn Chí Dũng, Xu-Phăn Kẹo-Mi-Xay
        Ngày ban hành24/11/2016
        Ngày hiệu lực24/11/2016
        Ngày công báo14/12/2016
        Số công báoTừ số 1233 đến số 1234
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 69/2016/TB-LPQT điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam Lào 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 69/2016/TB-LPQT điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam Lào 2016

             • 24/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực