Điều ước quốc tế 71/2016/TB-LPQT

Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam - Trung Hoa

Nội dung toàn văn Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệp định gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm Việt Nam Trung Hoa 2016


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định gia hạn và bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký tại Hà Nội ngày 12 tháng 9 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
QUYỀN VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Lê Thị Tuyết Mai

 

HIỆP ĐỊNH

GIA HẠN VÀ BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 5 NĂM HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tt là “hai Bên) đã ký Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế, thương mại giai đoạn 2012 - 2016 (sau đây gọi tắt là “Quy hoạch”) vào ngày 11 tháng 10 năm 2011, và sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 10 năm 2016.

Trên cơ sở đó, căn cứ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bên đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Nhằm tiếp tục đi sâu hp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, hai Bên đng ý gia hạn “Quy hoạch” thêm 5 năm, đến hết năm 2021.

Điều 2

Xét đến hai Bên có ưu thế bổ sung cho nhau về các mặt như tài nguyên, kết cu ngành nghề, thị trường vốn kthuật, hai Bên đồng ý căn cứ theo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, bổ sung ưu thế cho nhau, với tiền đề phù hp vi các quy định pháp lut, quy hoạch phát triển và chính sách kinh tế trong nước của mỗi Bên, thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất trong các lĩnh vực và ngành nghề trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm.

Điều 3

Căn cứ theo nguyên tắc được quy định tại Chương 4 của “Quy hoạch”, hai Bên sẽ nghiên cứu và đề xuất các dự án hp tác trọng điểm giai đoạn 2017-­2021.

Điều 4

Hiệp định gia hạn và bổ sung này là một bộ phận của “Quy hoạch” ký ngày 11 tháng 10 năm 2011. Tất cả các nội dung, điều khoản đã được quy định trong “Quy hoạch” sẽ không thay đổi. Hiệp định gia hạn và bsung này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiệp định gia hạn và bổ sung này ký ngày 12 tháng 9 năm 2016 tại Bắc Kinh, được lp thành hai bản, mỗi Bên giữ một bản, mỗi bản đều viết bằng tiếng Việt và tiếng Trung, hai bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đặng Minh Khôi
ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
NHÂN DÂN TRUNG HOA
Cao Hổ Thành
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2016/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu71/2016/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2016
Ngày hiệu lực12/09/2016
Ngày công báo14/12/2016
Số công báoTừ số 1233 đến số 1234
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2016/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệp định gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm Việt Nam Trung Hoa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệp định gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm Việt Nam Trung Hoa 2016
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu71/2016/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
        Người kýCao Hổ Thành, Đặng Minh Khôi
        Ngày ban hành12/09/2016
        Ngày hiệu lực12/09/2016
        Ngày công báo14/12/2016
        Số công báoTừ số 1233 đến số 1234
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệp định gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm Việt Nam Trung Hoa 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 71/2016/TB-LPQT hiệp định gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm Việt Nam Trung Hoa 2016

             • 12/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực