Thông báo 71/TB-VPCP

Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896, ngày 11 tháng 02 năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng họp Ban Chỉ đạo Đề án 896


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896, NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2014

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896). Tham dự cuộc họp có thanh viên Ban Chỉ đạo và đại diện của các bộ, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trong năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và những nội dung cơ bản của Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2020; đại diện Bộ Công an trình bày dự án Luật Căn cước công dân, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Đề án 896 được phê duyệt và triển khai thực hiện nhằm đổi mới căn bản công tác quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp chính quyền. Đề án đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn, trong đó dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung trọng tâm, then chốt.

Qua hơn 6 tháng thực hiện, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình, đạt được một số kết quả cụ thể, nhất là công tác xây dựng thể chế.

Để bảo đảm tiến độ và xây dựng chất lượng triển khai Đề án, yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án. Các hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế cần phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục mới gây phiều hà cho người dân. Cần thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các nhà chuyên môn để bảo đảm các quy định hành chính có tính khoa học, hợp lý.

2. Bộ Công an khẩn trương tổ chức cuộc họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ để thống nhất về nguồn vốn, công nghệ, phương thức triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xây dựng, trình Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 2 Thông báo số 430/TB-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Các sản phẩm của Đề án đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật cần bảo đảm về tiến độ và chất lượng. Các Dự án Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, Luật Cư trú và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2010/NĐ-CP; Nghị định về cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân) cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của các quy định.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong xây dựng thể chế. Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách, mỗi cơ quan chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng của từng sản phẩm.

5. Về Dự án Luật Căn cước công dân:

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp này, Bộ Công an hoàn thiện Dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội.

6. Văn phòng Ban Chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án để trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, PL, NC, KGVX, KTTH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).60

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu71/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng họp Ban Chỉ đạo Đề án 896


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng họp Ban Chỉ đạo Đề án 896
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu71/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng họp Ban Chỉ đạo Đề án 896

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 71/TB-VPCP năm 2014 kết luận Phó Thủ tướng họp Ban Chỉ đạo Đề án 896

           • 19/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực