Thông báo 7158/TB-BGDĐT

Thông báo số 7158/TB-BGDĐT về việc kết luận của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7158/TB-BGDĐT kết luận Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 7158/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH ĐIỂM SÀN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008

Ngày 8/8/2008, Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008, được thành lập theo Quyết định số 4205/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp và nhất trí như sau:

1. Căn cứ chỉ tiêu, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm sàn được xác định với mục tiêu và nguyên tắc sau đây:

- Thực hiện đúng qui chế và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường trong công tác xét tuyển.

- Bảo đảm chất lượng tuyển chọn đầu vào của các trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

- Bảo đảm cơ cấu xã hội, vùng miền hợp lý và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các ngành và các địa phương.

- Điểm sàn đối với các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

2. Hội đồng quyết định điểm sàn xét tuyển (đối với học sinh phổ thông khu vực 3) như sau:

a) Điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng của các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả thi đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

* Điểm sàn đại học:

+ Khối A: 13,0 điểm;                  + Khối B: 15,0 điểm

+ Khối C: 14,0 điểm;                  + Khối D: 13,0 điểm

- Các trường đại học có dự kiến điểm trúng tuyển đợt 1 thấp dưới 17,0 điểm, cần dành khoảng 15-20% chỉ tiêu để xét tuyển đợt 2, đợt 3.

* Điểm sàn cao đẳng:

 Điểm sàn các khối tương ứng hệ cao đẳng thấp hơn đại học là 3,0 điểm, cụ thể là:

+ Khối A: 10,0 điểm;                  + Khối B: 12,0 điểm

+ Khối C: 11,0 điểm;                  + Khối D: 10,0 điểm

b) Điểm sàn xét tuyển cao đẳng của các trường cao đẳng sử dụng kết quả thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

+ Khối A: 10,0 điểm;                  + Khối B: 12,0 điểm

+ Khối C: 11,0 điểm;                  + Khối D: 10,0 điểm

3) Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số; các trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo về việc vận dụng Điều 33, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, với mức điểm xét tuyển phù hợp để Bộ trưởng xem xét, quyết định. Đối với các trường tuyển sinh theo ngành, có thể xem xét cho thí sinh chuyển ngành cùng khối thi để xét tuyển những thí sinh có kết quả thi cao, nhưng phải đảm bảo không trái Quy chế và đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh có nguyện vọng. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về việc này.

4) Các trường căn cứ điểm sàn để xác định điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn. Điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng trước.

5) Các trường thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 học tại trường trước ngày 20/8/2008.

6) Các trường còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, thông báo điều kiện nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển (mức điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu xét tuyển) trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8/2008.

7) Các trường còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 3, thông báo điều kiện nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển (mức điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu xét tuyển) trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/9/2008.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- UBVHGDTTN NĐQH (để báo cáo);
- Các trường ĐH, CĐ (để t/h);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để t/h);
- Ban Chỉ đạo TS ĐH, CĐ 2008 (để thực hiện);
- Các Báo, Đài;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
Bành Tiến Long

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7158/TB-BGDĐT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7158/TB-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2008
Ngày hiệu lực08/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7158/TB-BGDĐT

Lược đồ Thông báo 7158/TB-BGDĐT kết luận Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7158/TB-BGDĐT kết luận Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7158/TB-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBành Tiến Long
        Ngày ban hành08/08/2008
        Ngày hiệu lực08/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 7158/TB-BGDĐT kết luận Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 7158/TB-BGDĐT kết luận Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2008

              • 08/08/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực