Thông báo 72/TB-VPCP

Thông báo 72/TB-VPCP năm 2014 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 72/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hoàng Trung Hải công tác phòng chống dịch cúm gia cầm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các Bộ, ngành trong Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Dịch cúm gia cầm với các chủng vi rút khác nhau, có nguy cơ lây lan rộng, lây nhiễm sang người đã được xác định là dịch bệnh nguy hiểm. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện (số 200/CĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014) để chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo phòng chống dịch.

Biểu dương Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các, Bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia đã ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người, cử các đoàn công tác đi đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan.

2. Yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, biện pháp đã nêu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo triển khai một số công việc cụ thể sau:

a) Trên cơ sở "Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người" của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, các địa phương phải khẩn trương ban hành kế hoạch hành động chi tiết của từng địa phương để triển khai nhiệm vụ tới từng đơn vị, cá nhân nhm giải quyết căn bản dịch cúm gia cầm trên địa bàn.

b) Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài chính và các tỉnh biên giới chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ, phối hợp chặt chẽ các lực lượng của Trung ương, địa phương bố trí các chốt và nhân dân vùng biên giới để phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa được xử lý chín bằng nhiệt qua biên giới vào Việt Nam; xử lý nghiêm theo quy đnh của pháp luật đi với các trường hp vi phạm.

c) Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương chỉ đạo rà soát việc buôn bán gia cầm sống tại các chợ, bảo đảm tách riêng nơi bán gia cầm sống với các hàng hóa khác, được kiểm soát chặt chẽ vthú y; các địa phương thường xuyên thực hiện việc tiêu độc, khử trùng các chợ theo quy định; khuyến khích việc đưa gia cầm vào giết mổ tập trung, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

d) Các địa phương phát động, tổ chức và hỗ trợ việc thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm" trên phạm vi cả nước từ ngày 22/02 đến 21/3/2014.

đ) Các Bộ, ngành liên quan, các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan, không để lây nhiễm sang người, công khai diễn biến tình hình dịch bệnh đngười dân chủ động tham gia, hợp tác phòng chống dịch, phát triển chăn nuôi bền vững; về trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác phòng chống dịch, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngưi chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm; ý thức của người tiêu dùng trong sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giấu dịch, vứt, xả gia cầm bị dịch ra môi trường, không tiêu hủy gia cầm theo quy định.

e) Tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm, vệ sinh khử trùng tiêu độc thường xuyên cơ sở chăn nuôi, buôn bán giết mổ gia cầm theo khuyến cáo của cơ quan thú y.

g) Đối với đề nghị của các địa phương về hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cân đối để hỗ trợ vắc xin theo thẩm quyền; đối với hóa chất sát trùng Bộ cần xem xét tình hình dịch bệnh cụ thể và nguồn lực của các địa phương, khả năng cân đối của Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho phù hợp.

Đối với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung dự phòng 60 triệu liều vắc xin trong năm 2014: Đồng ý nguyên tắc tăng lượng dự phòng vắc xin cúm gia cầm để hỗ trợ tiêm phòng, bao vây khẩn cấp các ổ dịch; giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bố trí kinh phí cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh và Kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm giai đoạn 2014-2018, bảo đảm hỗ trợ phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

h) Yêu cầu hàng tuần các địa phương báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống dịch để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; các Chi cục và Cục thú y phải cập nhật tình hình dịch hàng giờ và cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan để có chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg; các Vụ, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu72/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 72/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hoàng Trung Hải công tác phòng chống dịch cúm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 72/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hoàng Trung Hải công tác phòng chống dịch cúm gia cầm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu72/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 72/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hoàng Trung Hải công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 72/TB-VPCP năm 2014 ý kiến Hoàng Trung Hải công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

             • 20/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực