Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS

Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở giấy công trình xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7246/TB-SXD-QLN&CS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Do quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có thay đổi, cụ thể là quy định tại các văn bản sau đây:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;

2. Công văn số 1297/TTg-KTN ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sở Xây dựng thông báo:

Từ ngày 01/8/2009, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (giấy chứng nhận) cho tổ chức có thay đổi như sau:

1. Về tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của các tổ chức và thực hiện các thủ tục cần thiết trong khi chờ ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Về kết quả cấp giấy chứng nhận: các hồ sơ được nộp (gồm nộp mới và nộp bổ túc) từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 sẽ được cấp giấy chứng nhận theo mẫu mới, sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009.

3. Về thời hạn trả kết quả: vì các nguyên nhân trên, kết quả giải quyết các hồ sơ này sẽ không theo đúng ngày hẹn đã ghi trên Biên nhận. Cho đến khi nào có các quy định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng sẽ thông báo đến các đơn vị liên hệ nhận kết quả giải quyết hồ sơ./.

 

 

Nơi nhận :
- Giám đốc;
- VPS (bộ phận ISO, CNTT);
- Lưu VP, CCQNĐ.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7246/TB-SXD-QLN&CS

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7246/TB-SXD-QLN&CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2009
Ngày hiệu lực01/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7246/TB-SXD-QLN&CS

Lược đồ Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở giấy công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở giấy công trình xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7246/TB-SXD-QLN&CS
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐỗ Phi Hùng
        Ngày ban hành01/09/2009
        Ngày hiệu lực01/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở giấy công trình xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 7246/TB-SXD-QLN&CS cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đất ở giấy công trình xây dựng

           • 01/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực