Thông báo 7265/TB-BNN-VP

Thông báo 7265/TB-BNN-VP năm 2015 ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7265/TB-BNN-VP đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công 2015


BNÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7265/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 03 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công của Bộ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Tổng cục Thy lợi, Tổng cục Thủy sản, Tng cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sn và Thủy sản, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Thủy lợi, Bệnh viện Nông nghiệp và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện xã hội hóa dịch vụ công của các đơn vị thuộc Bộ; ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

1. Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về “Đi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” (tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ), Bộ đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện: đã quán triệt chủ trương đến các đơn vị thuộc Bộ và điều chỉnh các cơ chế, chính sách thuộc thm quyn cho phù hợp; đồng thời đã nỗ lực trong xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong dịch vụ công; thực hiện cơ chế đu thu, giao nhiệm vụ dịch vụ công; chđịnh các tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trong một số loại hình dịch vụ; phối hợp xác định và ban hành danh mục phí, lệ phí và giá dịch vụ công,... nên kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu của xã hội và thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Tuy nhiên, công tác xã hội hóa dịch vụ công của Bộ vẫn còn nhiều tồn tại: việc triển khai chtrương xã hội hóa mới thực hiện một số lĩnh vực; hiệu quả của công tác xã hội hóa ở một số loại hình dịch vụ chưa cao, thậm chí còn xảy ra vi phạm. Nguyên nhân của những tồn tại này là do: chưa quán triệt sâu sắc chủ trương này để thống nhất trong hành động và xóa bỏ tư tưởng bao cấp một sđơn vị; tổ chức triển khai thực hiện còn thiếu quyết liệt; chế chính sách còn chậm điều chỉnh cho phù hợp.

2. Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới là: đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đnâng cao năng lực, hiệu qudịch vụ công đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của ngành.

3. Một sgiải pháp cụ th:

a) Tiếp tục nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu rộng chủ trương này đến các đơn vị của Bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung và tinh thần của việc đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công.

b) Tiến hành rà soát kế hoạch thc hiện, trong đó phải làm rõ hơn nội dung, nhiệm vụ, phân công đơn vị chủ trì trin khai và mốc thời gian hoàn thành đ đy mạnh thực hiện xã hội hóa dịch vụ công.

Yêu cầu các đơn vcó liên quan thuộc Bộ đề xuất cụ thể nhiệm vụ xã hội hóa các dịch vụ công thuộc lĩnh vực được giao gửi trước ngày 20/9/2015 đVụ Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/9/2015.

Giao Vụ Tài chính là cơ quan đầu mi, chtrì tổ chức trin khai công tác xã hội hóa dịch vụ công của Bộ; đề xuất thành lập Ban chỉ đạo về xã hội hóa dịch vụ công của Bộ, trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 20/9/2015.

c) Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách; điều chnh các quy định về những điều kiện sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực được giao theo đúng yêu cu của Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015); đồng thời, khẩn trương hoàn thiện và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan;

Giao Cục Trồng trọt chủ trì, nghiên cứu đề xuất hành lang pháp lý quản lý về VietGAP trong sản xuất nông nghiệp.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện luật pháp của các đơn vị được chđịnh và tham gia thực hiện xã hội hóa dịch vcông của Bộ.

Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Trồng trọt tổ chức thanh tra đột xuất một số đơn vị chứng nhận hợp quy về phân bón.

Văn phòng Bộ xin thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Tổng cục: TL, TS, LN;
- Các Cục: TT, BVTV, CN, TY, QLCL, KTHT;
- Các Vụ: TC, TCCB, KH, HTQT, PC, QLDN;
- Thanh tra Bộ
- Các Viện KH: TL, NN, LN;
- Các Trường ĐH: LN, TL;
- Học viện Nông nghiệp.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7265/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7265/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7265/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 7265/TB-BNN-VP đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7265/TB-BNN-VP đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7265/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người ký***
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 7265/TB-BNN-VP đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công 2015

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 7265/TB-BNN-VP đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công 2015

             • 04/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực