Thông báo 7348/TB-TCHQ

Thông báo 7348/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate CAS 578-36-9 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7348/TB-TCHQ 2017 xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7348/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 01/2017 ngày 03/11/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm sinh học La Thành, mã số thuế: 2600957651 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Potassium salicylate CAS 578-36-9

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dùng làm nguyên liệu sản xuất dược phẩm. Dạng bột. Màu trắng. 25 kg/thùng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: LAT01

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm La Thành

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Potassium salicylate dùng làm nguyên liệu để sản xuất dược phẩm. Dạng bột, màu trắng, công thức hóa học C7H5KO3.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Potassium salicylate CAS 578-36-9

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Potassium salicylate, công thức hóa học C7H5KO3. Dùng làm nguyên liệu để sản xuất dược phẩm. Dạng bột. Màu trắng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: LAT01

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm La Thành

thuộc Nhóm 29.18 “Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên”, phân nhóm “- Axit carboxylic có chức phenol nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên”, mã số 2918.21.00 “- - Axit salicylic và muối của nó” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dược phẩm sinh học La Thành biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty cổ phần dược phẩm sinh học La Thành (Đ/c: Lô CN04, Cụm công nghiệp Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ);
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK-T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7348/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7348/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7348/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7348/TB-TCHQ 2017 xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7348/TB-TCHQ 2017 xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7348/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7348/TB-TCHQ 2017 xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7348/TB-TCHQ 2017 xác định trước mã số mặt hàng Potassium salicylate

            • 08/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực