Thông báo 7359/TB-TCHQ

Thông báo 7359/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Cao su styrene-butadiene, dùng làm nguyên liệu sản xuất đế giày bằng nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7359/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Cao su styrene butadiene


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7359/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1505/TB-PTPLHCM ngày 09/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu để sản xuất đế giày bằng nhựa, hạt nhựa Polyetylen dạng nguyên sinh, không màu, (20kg/bao) - H - TAR55A SEMI TRANSPARENT - Hàng mới 100% (Mục 1) ,

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Squadroni Việt Nam. Địa chỉ : Số 4 Đường Tiên Phong 5, KCN Mapletree Bình Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mã số thuế: 3702343451

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10034233765/A12 ngày 25/03/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam Singapore - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cao su styrene-butadiene nguyên sinh, dạng hạt, không màu

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cao su styrene-butadiene nguyên sinh, dạng hạt, không màu

thuộc nhóm 40.02 “Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với mốt sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải”, phân nhóm “- Cao su styren-butadien –(SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR) ”, phân nhóm 4002.19 “- - Loại khác” , mã số 4002.19.10 "- - -  Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Việt Nam Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Squadroni Việt Nam (Số 4 Đường Tiên Phong 5,: KCN Mapletree, P.Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7359/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7359/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7359/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7359/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Cao su styrene butadiene


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7359/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Cao su styrene butadiene
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7359/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7359/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Cao su styrene butadiene

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7359/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Cao su styrene butadiene

            • 12/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực