Thông báo 75/TB-VPCP

Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 75/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2009/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Ngày 07 tháng 02 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP xác định rõ các mặt được và hạn chế, bất cập trong nội dung của Nghị định cũng như trong điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu; trên cơ sở đó, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập vừa qua và bảo đảm các yêu cầu sau:

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; phát huy quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời, bảo đảm thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

- Nâng cao điều kiện kinh doanh xăng dầu và có quy hoạch số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu phù hợp quy mô thị trường và yêu cầu quản lý; tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu; quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối xăng dầu, chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường và dự trữ lưu thông theo quy định.

- Sửa đổi, bổ sung phương pháp tính giá cơ sở, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với yêu cầu dự trữ lưu thông xăng dầu và phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường.

- Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; hoạt động pha chế xăng dầu; tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu; chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và các nội dung cần thiết khác phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bộ Công Thương trình Chính phủ dự thảo Nghị định trước ngày 30 tháng 6 năm 2013.

2. Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, phí hoa hồng đại lý; quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 84/2009/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-
Các Bộ: CT, TC, KHĐT, KHCN, TP;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, PL, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM

Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu75/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2013
Ngày hiệu lực19/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu75/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành19/02/2013
        Ngày hiệu lực19/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp

             • 19/02/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/02/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực