Thông báo 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Thông báo số 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB tình hình dịch rầy nâu bệnh vàng lùn lùn xoắn lá tỉnh phía Nam


BỘ NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BAN CH ĐẠO PHÒNG CHỐNG RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ CÁC TỈNH PHÍA NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB
V/v: Tình hình dch ry nâu, bệnh vàng n, lùn xon lá

Tp. Hồ Chí Minh, ny 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gi:

- B Nông nghiệp PTNT
- Sở Nông nghiệp PTNT các tỉnh, thành phía Nam

 

1- TÌNH HÌNH SN XUẤT

Theo báo cáo của Chi Cục Bo vệ thc vt các tnh phía Nam, đến ngày 05/06/2008 lúa Hè Thu 2008 đã xung giống khong 1.586.995ha (Trong đó vùng ĐNB: 121.877 ha; vùng TNB: 1.465.118ha), ở các giai đon m: 296.506ha; đẻ nhánh: 493.843 ha; đòng trổ: 513.554 ha; chín: 197.537 ha; thu hoch: 85.555 ha.

Lúa Thu Đông đã xung giống 15.408 ha Đồng Tháp.

2- TÌNH HÌNH RY U - BNH VL&LXL

2.1. Ry nâu

Diện tích nhiễm rầy nâu trên lúa Hè Thu trong tuần 47.092 ha , tăng 37.637 ha so với tuần trước. Rầy nâu xuất hiện trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ, mật số rầy nâu thấp phổ biến từ 750-2.000 con/m2, có 6.819 ha mật số rầy nâu cao từ 3.500- 7.000 con/m2. Rầy nâu nâu trên đồng rung phổ biến tuổi 2-4 rải rác còn ry nâu tuổi 1. Din tích phun trừ ry nâu trong tun là 7.565 ha.

Lúa Thu Đông huyn Tháp Mười tnh Đồng Tháp có 450 ha lúa nhim ry nâu, mt s phổ biến 800-1.500 con/m2 trên a giai đon đ nhánh.

2.2. Bnh vàng lùn & lùn xoắn

Tổng din tích nhim 1.083,2 ha, ng 402,7 ha so với tun tc. Din tích nhim tăng chủ yếu tnh Bình Thun, tập trung trên lúa Hè Thu giai đon tr- chín, trong đó din ch nhiễm nh: 459,2 ha (tỷ l bnh t 5-10%); nhiễm trung bình: 22,6 ha (tỷ lệ bnh >10-20%); nhim nng: 601,4 ha (t l bnh >20-80%). Din tích nhim bnh xut hin các tnh Đồng Tháp (419,7 ha); Bình Thun (612 ha), Đồng Nai (6 ha) và c Trăng (45,5 ha).

Ti nh Thun, din tích lúa nhim bnh VL, LXL tăng là do tăng cường công tác điu tra phát hin thêm, không phải là do bnh phát trin. Toàn b din tích nhiễm bnh sẽ thu hoch dt đim truc ngày 10/6/2008. Do vy, ngăn chn đưc nguy cơ lây lan từ din tích lúa nhim bnh sang lúa thu chính v. Ti Tây Ninh Đng Nai, din tích lúa b nhim bnh VL, LXL trên trà lúa sớm đã và đang thu hoch, mt đ ry nâu tuổi 1-2 thấp, nguy lây lan sẽ gim sau khi thu hoạch. Tuy nhiên nguồn bnh vn n rt phổ biến trên lúa chét.

3. NG TÁC PHÒNG, CHNG DỊCH TẠI ĐA PHƯƠNG

- Theo dõi tình hình ry nâu vào đèn, mt độ ry nâu ngoài đng, vn đng nông n tr ry tại c nơi có mt số ry nâu cao, nhổ by lúa bnh.

- Thông tin truyên truyn trên đài phát thanh truyn hình.

- Đi kim tra tình hình dch hại lúa tại Đng Nai, Bình Thuận.

- Cc Bo v thực vt đã 2 văn bn đ nghị S Nông nghip PTNT Bình Thân cùng UBND huyn Đc Linh thực hin ngay các bin pháp cp ch đ tiêu diệt nguồn ry nâu ti các ruộng b nhim bnh.

- Cc Bo vệ thực vật cũng đã kiến nghị với SNN-PTNT Tây Ninh, Bình Thun Đng Nai triển khai cày lật gốc r trên toàn bộ diện tích rung nhim bnh VL, LXL đã thu hoạch nhưng còn mm bnh gc rạ; trình UBND tỉnh tiếp tc bổ xung nguồn thuốc dự trữ của đa phương để phòng tr ry nâu trong v lúa Thu, Mùa 2008.

4. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- Ban Ch đo các tỉnh: Đồng Tháp, Bình Thun, Đng Nai Sóc Trăng tích cực ch đo, giám sát k din biến ry nâu tại ruộng đang bị bnh VL, LXL, phòng trừ ry ngay, nếu phát hiện mt độ gia tăng, hn chế ti đa ry nâu di trú từ rung bnh sang nơi khác. Đm bo không để dch bệnh VL, LXL lây lan sang lúa Mùa vùng Đông Nam b, tránh đ din ra tình trng tương t n v Thu, Mùa năm 2006.

- Duy trì chế độ báo cáo trưc 17 gi hàng ngày về Trung Tâm BVTV Phía Nam đ tng hợp báo cáo Bộ kp thời.

 

 

Nơi nhn:
- N trên
- Btng (để báo cáo)
- Thứ trưởng i Bá Bng (để báo cáo)
- B ca B NN-PTNT
- Chi Cc BVTV các tnh, thành (thc hin)
- TT BVTV PN (để ch đo)
- Cơ quan thông tn, báo chí (để đưa tin)
- Lưu

KT. TRƯNG BAN
PHÓ TRƯNG BAN




Nguyn Hu Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu76/BNN-BVTV-BCĐ-TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2008
Ngày hiệu lực05/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Lược đồ Thông báo 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB tình hình dịch rầy nâu bệnh vàng lùn lùn xoắn lá tỉnh phía Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB tình hình dịch rầy nâu bệnh vàng lùn lùn xoắn lá tỉnh phía Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu76/BNN-BVTV-BCĐ-TB
        Cơ quan ban hànhbệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam, Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu
        Người ký***, Nguyễn Hữu Huân
        Ngày ban hành05/06/2008
        Ngày hiệu lực05/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB tình hình dịch rầy nâu bệnh vàng lùn lùn xoắn lá tỉnh phía Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 76/BNN-BVTV-BCĐ-TB tình hình dịch rầy nâu bệnh vàng lùn lùn xoắn lá tỉnh phía Nam

              • 05/06/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực