Thông báo 76/TB-VP

Thông báo 76/TB-VP năm 2015 kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về công tác sắp xếp, thanh thải các đường dây, cáp đi nổi và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Thông báo 76/TB-VP 2015 sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi đảm bảo trật tự văn minh đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/TB-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUỐC HÙNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC SẮP XẾP, THANH THẢI CÁC ĐƯỜNG DÂY, CÁP ĐI NỔI VÀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 10/3/2015, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp về công tác sắp xếp, thanh thải các đường dây, cáp đi nổi và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố. Dự họp có lãnh đạo, đại diện các sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây; các đơn vị: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, Viễn thông Hà Nội.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác chỉnh trang, sắp xếp, thanh thải đường dây trên địa bàn Thành phố thực hiện “Năm Trật tự và văn minh đô thị 2015”, ý kiến của đại biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Tiếp tục thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị 2015, tăng cường chỉnh trang bộ mặt đô thị, quản lý, sắp xếp, thanh thải các đường dây, cáp đi nổi đúng quy định, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Về công tác sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đẩy mạnh công tác sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố theo kế hoạch, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, các tuyến phố làm xong phải gọn, sạch, mỹ quan; kiểm tra, rà soát các tuyến phố mới chỉ thực hiện bó gọn dây, cáp nhưng chưa thanh thải để thực hiện lại việc thanh thải, sắp xếp, gắn thẻ theo quy định; UBND các quận phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thi công để thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông;

- Sở Xây dựng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thông báo trước kế hoạch thực hiện tới các đơn vị viễn thông có đường dây trên tuyến ít nhất 7 ngày để các đơn vị chủ động phối hợp; Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội thống nhất với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội để trồng, thay thế các cột thừa, cột nghiêng, cột yếu, cột không đúng tiêu chuẩn bằng cột bê tông ly tâm tại các vị trí cần thiết; Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội làm đầu mối thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí trồng, thay thế các cột và sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp;

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong việc treo, lắp các tuyến dây, cáp viễn thông; thực hiện việc cấp giấy phép treo dây, cáp theo quy định; tăng cường kiểm tra, có biện pháp, chế tài kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; cử cán bộ thường xuyên tham gia trong quá trình thi công thanh thải, sắp xếp dây, cáp;

- Sở Giao thông vận tải tổ chức chặt hạ cột thừa, hoàn trả hè phố sạch đẹp, mỹ quan và an toàn, phối hợp tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công;

- Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông khi thi công sắp xếp dây, cáp, cắt hạ cột...

- UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện sắp xếp dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố trên địa bàn theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện đồng bộ, đúng tiêu chuẩn, gọn sạch và cải thiện bộ mặt đô thị;

- Công ty Công viên cây xanh Hà Nội phối hợp các đơn vị thực hiện thi công sắp xếp đường dây, cáp để tổ chức cắt tỉa cây trên tuyến.

2. Về công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên hè phố:

a) Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận, thị xã tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1010/UBND-XDGT ngày 10/02/2015, kiểm tra các vi phạm về trông giữ xe, để xe trên địa bàn theo quy định; Trong tháng 3/2015 lập phương án sắp xếp vị trí điểm đỗ, dừng, điểm trông giữ xe, sắp xếp các điểm được tạm sử dụng để buôn bán nhỏ để đảm bảo cuộc sống, an sinh của các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; không cho phép các cửa hàng, cửa hiệu lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe.

b) Đối với công tác sắp xếp, quản lý vỉa hè:

- UBND quận Đống Đa làm điểm công tác sắp xếp, quản lý vỉa hè, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm mái che, mái vảy, mái hiên di động gây mất trật tự, an toàn và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận theo quy định;

- UBND quận Hoàn Kiếm tập trung xử lý mái che, mái vảy, mái hiên di động trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào; Đối với các quận còn lại và thị xã Sơn Tây, trong tháng 3/2015 thực hiện kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án xử lý phù hợp và triển khai thực hiện từ tháng 4/2015;

- Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND các quận và thị xã Sơn Tây tiến hành xem xét, rà soát cụ thể các tuyến, vị trí hạn chế lắp đặt mái che, mái vảy; các tuyến có thể cho phép sử dụng mái che mái vảy thì có quy định cụ thể về kích thước, chiều cao, màu sắc, thời gian sử dụng, kết cấu... cho phù hợp và đảm bảo an toàn; UBND các quận tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các hộ dân;

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành về địa phương liên quan kiểm tra, rà soát các biển quảng cáo trái phép, không đúng quy định, biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền để xử lý theo chỉ đạo của UBND Thành phố, thực hiện từ tháng 3/2015;

- UBND quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với hè, công trình công cộng khu vực nhà hàng bánh tôm Hồ Tây, trả lại không gian công cộng, thực hiện trong tháng 3/2015.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Đ/c PCT Nguyễn Quốc Hùng; (để b/c)
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các đơn vị dự họp;
- Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn; Ban QL các DA trọng điểm PTĐT Hà Nội;
- Các báo, đài TP;
- VPUB: Đ/c CVP; PCVP L.Q.Huy;
- Phòng XDGTĐát, Hải, Thắng, TH, VX, QHKT;
- Lưu VT, GT(Ph).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Quang Huy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu76/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2015
Ngày hiệu lực19/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 76/TB-VP 2015 sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi đảm bảo trật tự văn minh đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 76/TB-VP 2015 sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi đảm bảo trật tự văn minh đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu76/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLưu Quang Huy
        Ngày ban hành19/03/2015
        Ngày hiệu lực19/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 76/TB-VP 2015 sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi đảm bảo trật tự văn minh đô thị Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 76/TB-VP 2015 sắp xếp thanh thải đường dây cáp đi nổi đảm bảo trật tự văn minh đô thị Hà Nội

             • 19/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực