Thông báo 7893/TB-TCHQ

Thông báo 7893/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số đối với Actrel do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7893/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số Actrel


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7893/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 07/JFE ngày 20/10/2017 do Công ty Công ty JFE Shoji Electronics Corporation; Mã số thuế: 0304647416 gửi và hồ sơ kèm theo; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 1417/TB-KĐHQ ngày 28/11/2017 của Cục Kiểm định Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã sdo tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Actrel 1178L Fluid.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dearomatized Hydrocarbons, dùng để tẩy rửa sản phẩm gia công cơ khí.

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: ExxonMobil.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo: C13H26.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Tẩy rửa dầu trên bề mặt kim loại.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Dearomatized Hydrocarbon 100%.

- Thông số kỹ thuật:

+ Tỉ trọng: 798Kg/m3 (0.798kg/dm3).

+ Điểm chớp cháy: ≥ 75°C (167°F) [ASTM D-93]

+ Giới hạn cháy (0% thể tích trong không khí): LEL: 0.6           UEL: 5.0

+ Nhiệt độ tự cháy: 251°C (484°F).

+ Điểm sôi: 200°C (392°F) - 250°C (482°F).

+ Mật độ hơi (Air=1): 6.2 at 101 kPa [Calculated].

+ Áp suất hơi: 0.023 kPa (0.17mm Hg) tại 20°C.

+ Tốc độ bay hơi (n-butyl acetate=1): 0.1

+ Độ nhớt: 1.68 cSt (1.68 mm2/sec) tại 40°C \ 2.16 cSt (2.16 mm2/sec) tại 25°C

- Quy trình sản xuất:

Crude Oil Distillate

Catalytic Desulfurization and hydrogenati

Purification and fractionation into desired volatility range

Actrel TM 1178L

- Công dụng theo thiết kế: tẩy rửa và làm sạch các sản phẩm kim loại.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Actrel 1178L Fluid.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu khoáng có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu trung.

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: ExxonMobil.

thuộc nhóm 27.10 "Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại du thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải", phân nhóm 2710.19 - - Loại khác", mã số 2710.19.89 - - - Dầu trung khác và các chế phẩm" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty JFE Shoji Electronics Corporation biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty JFE Shoji Electronics Corporation.
(Đ/c: 2A-4A T
ôn Đức Thng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK-Thanh (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã strên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7893/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7893/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7893/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7893/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số Actrel


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7893/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số Actrel
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7893/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7893/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số Actrel

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7893/TB-TCHQ 2017 kết quả xác định trước mã số Actrel

            • 04/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực