Thông báo 7911/TB-TCHQ

Thông báo 7911/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu hóa chất xử lý đầu - Protex 16442 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7911/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hóa chất xử lý đầu


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7911/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và công văn trao đổi nghiệp vụ của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 777/TB-PTPL ngày 10/07/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Protex16442 Hóa chất xử lý đầu: Protex 16442. Tên hóa học Natrinitrit. (Mục 12 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex;

Địa chỉ: Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ.

MST: 2600109588;

3. Số, ngày t khai hải quan: 10037816181/E31 ngày 23/04/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ Phú Thọ. (Cục HQ TP. Hà Nội).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa học chứa chất natri carboxymethylcellulose, NaNO2...

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học chứa chất natri carboxymethylcellulose, NaNO2...

thuộc nhóm 38.24 Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa cht hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; phân nhóm 3824.90 “- Loại khác; mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Phú Thọ (Cục HQ TP. Hà Nội);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex- Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7911/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7911/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7911/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7911/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hóa chất xử lý đầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7911/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hóa chất xử lý đầu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7911/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7911/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hóa chất xử lý đầu

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7911/TB-TCHQ kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hóa chất xử lý đầu

            • 31/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực