Thông báo 7954/TB-TCHQ

Thông báo 7954/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất hoạt động bề mặt do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7954/TB-TCHQ phân loại chất hoạt động bề mặt Nikkol MGS ASEV


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7954/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) tại thông báo số 162/TB-PTPL ngày 03/06/2015, 172/PTPLDN-NV ngày 28/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoạt động bề mặt (Nikkol MGS-ASEV) - NPL SX mỹ phẩm (Mục 18).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Rohto- Mentholatum (Việt Nam); địa chỉ: Số 16 VSIP, đường số 05, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương; mã số thuế: 3700239769.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10036039474/A12 ngày 13/04/2015 tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Glyceryl Monostearate, dạng vẩy.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Glyceryl Monostearate, dạng vẩy.

thuộc nhóm 29.15 Axit carboxylic đơn chức đã bão hòa mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các cht trên”, phân nhóm 2915.70 “- Axit palmitic, axit stearic, muối và este của chúng”, mã s2915.70.30 “- - Muối và este của axit stearic” tại Danh mục hàng hóa xut khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore
(Cục Hải quan t
nh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (đ t/hiện);
- Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam)
(Số 16 VSIP, đường số 05, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương)
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7954/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7954/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7954/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7954/TB-TCHQ phân loại chất hoạt động bề mặt Nikkol MGS ASEV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Thông báo 7954/TB-TCHQ phân loại chất hoạt động bề mặt Nikkol MGS ASEV
                Loại văn bảnThông báo
                Số hiệu7954/TB-TCHQ
                Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
                Người kýNguyễn Dương Thái
                Ngày ban hành01/09/2015
                Ngày hiệu lực01/09/2015
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật6 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản gốc Thông báo 7954/TB-TCHQ phân loại chất hoạt động bề mặt Nikkol MGS ASEV

                        Lịch sử hiệu lực Thông báo 7954/TB-TCHQ phân loại chất hoạt động bề mặt Nikkol MGS ASEV

                        • 01/09/2015

                          Văn bản được ban hành

                          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                        • 01/09/2015

                          Văn bản có hiệu lực

                          Trạng thái: Có hiệu lực