Thông báo 796/TB-TTCP

Thông báo 796/TB-TTCP về phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Nội dung toàn văn Thông báo 796/TB-TTCP phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo TTCP


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 796/TB-TTCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTCP ngày 08/4/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

Thanh tra Chính phủ thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cụ th như sau:

1. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Trung ương Đảng và Nhà nước về hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ.

2. Đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, xử lý công việc hàng ngày; tổ chức phối hợp và điều phối các mặt công tác của Thanh tra Chính phủ theo chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo, xử lý các công việc nội bộ, thanh tra, kiểm tra nội bộ của Thanh tra Chính phủ; công tác cải cách hành chính, thông tin, tin học.

Trực tiếp phụ trách công tác đảng, đoàn thể; công tác quốc phòng.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Trung tâm Thông tin.

3. Đồng chí Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra khối văn hóa, xã hội;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế và các dán hợp tác phát triển.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục Chống tham nhũng (Cục IV), Vụ Thanh tra khối Văn hóa - Xã hội (Vụ III), Vụ Hợp tác Quốc tế và Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra.

4. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 1; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I (Cục I), Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, báo chí, tuyên truyền.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế, Trường Cán bộ Thanh tra, Viện Khoa học Thanh tra, Báo Thanh tra và Tạp chí Thanh tra.

6. Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực II;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác vì sự tiến bộ của phụ nThanh tra Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực II (Cục II).

7. Đồng chí Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực III.

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực III (Cục III).

8. Đồng chí Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Giúp Tng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tng hợp công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I), Vụ thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Thanh tra Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và liên hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP;
- Thanh tra bộ, ngành, tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TH.

TL. TỔNG THANH TRA
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Đại Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 796/TB-TTCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu796/TB-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2013
Ngày hiệu lực11/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 796/TB-TTCP

Lược đồ Thông báo 796/TB-TTCP phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo TTCP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 796/TB-TTCP phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo TTCP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu796/TB-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNgô Đại Tuấn
        Ngày ban hành11/04/2013
        Ngày hiệu lực11/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 796/TB-TTCP phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo TTCP

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 796/TB-TTCP phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo TTCP

              • 11/04/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/04/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực