Thông báo 7962/TB-TCHQ

Thông báo 7962/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7962/TB-TCHQ phân loại tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng màu đen


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7962/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP. Đà Nng tại thông báo số 245/TB-PTPL ngày 10/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3 PLTK: Shade woven netting (black) - Tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng - màu đen 60% x 2 x 100m.

2. Đơn vị xuất khu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Agrivina; Đ/c: 450 Nguyễn Từ Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; MST: 5800000167.

3. Tờ khai số 10044949030/A12 ngày 23/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Đà Lạt - Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Vải dệt quấn, màu đen, kh2m, dạng cuộn, được làm từ poly(ethylene), loi thường sử dụng để phủ cây trồng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt quấn, màu đen, khổ 2m, dạng cuộn, được làm từ poly(ethylene), loại thường sử dụng để phủ cây trồng. thuộc nhóm 58.03 Vải dệt qun, trừ các loại vải kh hẹp thuộc nhóm 58.06; mã số 5803.00.20 - Từ xơ nhân tạo tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ Đà Lạt (Cục HQ Đắk Lắk);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C.ty TNHH Agrivina;
(450 Nguyễn Từ Lực, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7962/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7962/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7962/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7962/TB-TCHQ phân loại tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng màu đen


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7962/TB-TCHQ phân loại tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng màu đen
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7962/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7962/TB-TCHQ phân loại tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng màu đen

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7962/TB-TCHQ phân loại tấm lưới bằng plastic để che cho cây trồng màu đen

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực