Thông báo 7965/TB-TCHQ

Thông báo 7965/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xúc tiến lưu hóa cao su do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7965/TB-TCHQ phân loại chất xúc tiến lưu hóa cao su


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7965/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/ND-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ s kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 450/TB-PTPL ngày 05/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 8: Cht xúc tiến lưu hóa cao su 29-RX01

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sentec Hà Nội; Đ/c: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Mã số thuế: 2300247361.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031910642/A12 ngày 05/3/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan Bắc Ninh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Antimon oxit, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 29-RX01 Antimony Trioxide Flame Retardant.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Antimon oxit, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 28.25 "Hydrazin và hydroxilamin và các mui vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác", mã số 2825.80.00 Antimon oxit” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục HQ Bắc Ninh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7965/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7965/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7965/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7965/TB-TCHQ phân loại chất xúc tiến lưu hóa cao su


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7965/TB-TCHQ phân loại chất xúc tiến lưu hóa cao su
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7965/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7965/TB-TCHQ phân loại chất xúc tiến lưu hóa cao su

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7965/TB-TCHQ phân loại chất xúc tiến lưu hóa cao su

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực