Thông báo 7967/TB-TCHQ

Thông báo 7967/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xúc tác dùng để mạ điện DP-46 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7967/TB-TCHQ phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện DP 46


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7967/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

v kt qu phân loi đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nẵng tại Thông báo số 234/TB-PTPL ngày 8/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xúc tác dùng để mạ điện DP-46 (mục 2 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH điện tử Việt Hoa.

Địa chỉ: Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

MST: 0400456968

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10043581160/A12 ngày 11/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất dùng trong xi mạ có thành phần gồm axit lactic, chất hoạt động bề mặt nonion, thioure, và các chất khác, dạng hòa tan trong nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất dùng trong xi mạ có thành phn gồm axit Iactic, chất hoạt động bề mặt nonion, thioure, và các chất khác, dạng hòa tan trong nước.

thuộc nhóm 38.24 Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa cht hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác, phân nhóm - - Loại khác, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh,TP (đ t/hiện);
-
Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng);
-
Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
-
Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Lô A1, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng)
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngu
yn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7967/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7967/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7967/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7967/TB-TCHQ phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện DP 46


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7967/TB-TCHQ phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện DP 46
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7967/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7967/TB-TCHQ phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện DP 46

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7967/TB-TCHQ phân loại chất xúc tác dùng để mạ điện DP 46

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực