Thông báo 7982/TB-TCHQ

Thông báo 7982/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7982/TB-TCHQ phân loại chất trợ nhuộm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7982/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

v kt qu phân LoẠI đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo s1461/TB-PTPLHCM ngày 30/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5: Cht trợ nhuộm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Formosa Taffeta Việt Nam; Đ/c: p 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Mã số thuế: 1100102744.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037613973/E31 ngày 22/4/2015 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch polyurethan trong dung môi toluene, dimethylformamide, hàm lượng dung môi » 60% tính theo trọng lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Dung dịch polyurethan trong dung môi toluene, dimethylformamide, hàm lượng dung môi » 60% tính theo trọng lượng.

thuộc nhóm 32.08: Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác ”, mã số 3208.90.90 “- - Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
-
Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan Long An;
-
Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Pormosa Taffeta Việt Nam (Đ/c: p 1, xã Nhựt Chánh, H. Bến Lức, tỉnh Long An);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7982/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7982/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7982/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7982/TB-TCHQ phân loại chất trợ nhuộm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7982/TB-TCHQ phân loại chất trợ nhuộm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7982/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7982/TB-TCHQ phân loại chất trợ nhuộm

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7982/TB-TCHQ phân loại chất trợ nhuộm

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực