Thông báo 7987/TB-TCHQ

Thông báo 7987/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7987/TB-TCHQ phân loại dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7987/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. HCM tại Thông báo số 1491/TB-PTPLHCM ngày 6/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô (Bình phun C4-chain lube FL, 12x0.400l) (mục 5 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Giao nhận vận tải hàng hóa I.T.L.

Địa chỉ: Lầu 8, 163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

MST: 0302338204

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041990410/A11 ngày 29/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVIII - Cục Hải quan TP. HCM.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm dầu bôi trơn, dạng lỏng, đựng trong bình kim loại dung tích 400 ml. Thành phn chính gồm dầu khoáng, Isobutylen-Buten copolyme, butan, pentan, ... Trong đó hàm lượng dầu khoáng nhỏ hơn 70%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dầu bôi trơn, dạng lỏng, đựng trong bình kim loại dung tích 400 ml. Thành phần chính gồm dầu khoáng, Isobutylen-Buten copolyme, butan, pentan, ... Trong đó hàm lượng dầu khoáng nhỏ hơn 70%.

thuộc nhóm 34.03 Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc, các chế phẩm chng gỉ hoặc chng mài mòn và các chế phẩm dành cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum”, phân nhóm - Có chứa các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bi-tum, phân nhóm 3403.19 - - Loại khác, mã số 3403.19.19 - - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, P (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVIII (Cục Hải quan TP. HCM);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Giao nhận vận tải hàng hóa I.T.L (Lầu 8, 163 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7987/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7987/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7987/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 7987/TB-TCHQ phân loại dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7987/TB-TCHQ phân loại dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7987/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 7987/TB-TCHQ phân loại dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 7987/TB-TCHQ phân loại dầu bôi trơn dùng cho sên xe mô tô

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực