Thông báo 7994/TB-BNN-VP

Thông báo 7994/TB-BNN-VP năm 2015 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về phối hợp tổ chức hoạt động phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 7994/TB-BNN-VP phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7994/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN THANH NAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM VỀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp số 3407/CTrPH-BNN-LHHVN (sau đây gọi là Chương trình phi hp) ký ngày 05/10/2012 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), ngày 11 tháng 9 năm 2015, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy mạnh phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tham dự cuộc họp có ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp Hội Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến của Liên hiệp Hội Việt Nam và các đơn vị liên quan của hai cơ quan về việc phi hợp hoạt động trong những năm vừa qua, cơ hội và trách nhiệm đẩy mạnh hợp tác theo tinh thần Chương trình phối hợp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực, chủ động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, tuyên truyn chính sách, pháp luật và tư vấn, phản biện.

Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2015, việc thực hiện Chương trình phối hợp còn hạn chế, chưa có những hoạt động phi hợp quy mô lớn, chưa tương xứng với nhiệm vụ và tiềm năng.

2. Thng nht thúc đy hơn nữa hoạt động phi hp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp Hội Việt Nam, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm:

a) Tuyên truyn, nâng cao nhận thức và năng lực cho nông dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách và pháp luật về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

b) Tăng cường các hoạt động khuyến nông, ứng dụng tiến bộ KH&KT trong nông nghiệp và nông thôn;

c) Xây dựng chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

d) Xây dựng một số mô hình phát triển nông nghiệp và nông thôn mới bền vững.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao một số đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện, hỗ trợ Liên hiệp Hội Việt Nam, các Liên hiệp, các Hội KH&KT tỉnh/thành phố, các hội chuyên ngành toàn quốc có liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do Bộ quản lý, cụ thể:

a) Văn phòng Điu phối nông thôn mới Trung ương làm đu mối của Bộ phi hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp hàng năm và báo cáo lãnh đạo hai cơ quan xem xét phê duyệt theo chức năng, thẩm quyền.

b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ Xây dựng nông thôn mới: Hàng năm, có trách nhiệm hướng dẫn Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng và đề xuất những nhiệm vụ KH&CN trong kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ và các nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN phục vụ nông thôn mới. Ưu tiên các nghiên cứu về cơ chế, chính sách, tôn vinh nông dân sáng tạo KH&KT; cơ chế, chính sách quản lý và thúc đẩy hoạt động kinh tế trang trại và phát triển HTX nông nghiệp trong giai đoạn mới.

c) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn và phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp trong phạm vi các hoạt động do Cục quản lý, trong đó ưu tiên trin khai các mô hình về liên kết sản xuất đi với các ngành hàng nông sản lớn (như lúa gạo, cà phê, thủy sản...), góp ý phn biện các cơ chế, chính sách về liên kết, kinh tế hợp tác, trang trại và một snhiệm vụ trọng tâm khác.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hỗ trợ và phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới và phát trin nông nghiệp tại địa phương.

4. Hàng năm, hai bên tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá vic thực hiện Chương trình phối hợp số 3407/CTrPH-BNN-LHHVN và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo. Định kỳ 06 tháng, đơn vị đầu mối của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phi Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) và Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo kết quả triển khai các hoạt động trong Chương trình phối hợp; đề xuất bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đlãnh đạo Bộ và Liên hiệp hội Việt Nam xem xét, quyết định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đcác cơ quan, đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ tng Cao Đức Phát (đ b/c);
- Các Th
trưởng (để b/c);
- Liên hiệp các Hội K
H&KT VN (để phi hợp);
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- Vụ KHCN&MT;
- Cục Ki
nh tế hợp tác và PTNT;
- Ban Chủ nhiệm ch
ương trình KH&CN;
- S
NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, VP.(80b)

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7994/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu7994/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7994/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 7994/TB-BNN-VP phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 7994/TB-BNN-VP phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu7994/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 7994/TB-BNN-VP phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2015

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 7994/TB-BNN-VP phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2015

              • 29/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực