Thông báo 8014/TB-TCHQ

Thông báo 8014/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là băng vệ sinh kháng khuẩn do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8014/TB-TCHQ phân loại băng vệ sinh kháng khuẩn loại dày dùng 1 lần


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8014/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại Hải Phòng theo thông báo số 181/TB1-CNHP ngày 29 tháng 7 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo (Mục 2 TK): Băng vệ sinh kháng khun loại dày dùng 1 lần có lõi thấm hút bằng vật liệu dệt kích thước 32cm x 9 cm. 8 miếng/bịch. Ký hiệu HG-320, nhãn hiệu UUCARRE, mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại H- Care Việt Nam.

Địa chỉ: Số 2-LK12-28, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

MST: 0106831886

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10047273973/A11 ngày 11/7/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVIII (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Miếng lót thm hút dịch lỏng dùng một lần có lõi thấm hút cấu tạo chủ yếu bằng xơ sợi bông.

5. Kết quả phân loại: Miếng lót thm hút dịch lỏng dùng một ln có lõi thm hút cấu tạo chủ yếu bằng xơ sợi bông.

thuộc Nhóm 9619 Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu, Phân nhóm (-) Loại dùng một ln, mã số 9619.00.11 (--) Lõi thm hút bằng vật liệu dệt tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KV3 (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần đầu tư thương mại H- Care Việt Nam; (Đ/c: Số 2-LK12-28, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8014/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8014/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8014/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8014/TB-TCHQ phân loại băng vệ sinh kháng khuẩn loại dày dùng 1 lần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8014/TB-TCHQ phân loại băng vệ sinh kháng khuẩn loại dày dùng 1 lần
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8014/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8014/TB-TCHQ phân loại băng vệ sinh kháng khuẩn loại dày dùng 1 lần

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8014/TB-TCHQ phân loại băng vệ sinh kháng khuẩn loại dày dùng 1 lần

            • 01/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực