Thông báo 8027/TB-TCHQ

Thông báo 8027/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là hỗn hợp muối canxi của axit alkylbenzene sulphonic trong dung môi butyl alcohol dùng trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8027/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hỗn hợp muối canxi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8027/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Đà Nng) tại thông báo số 224/TB-PTPL ngày 01/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Rhodacal 70/B-C - Hỗn hợp muối canxi của axit alkylbenzene sulphonic trong dung môi butyl alcohol (dùng trong sản xuất thuốc BVTV) (2848841) (Mục 1)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Bayer Việt Nam; Địa chỉ : KCN AMATA 118/4 Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai; MST: 3600359484.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041232166/A12 ngày 25/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất có thành phần chính gồm muối canxi dodecylbenzen sulphonat là chất hoạt động bề mặt không tan trong nước và isobutyl alcohol.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có thành phần chính gồm muối canxi dodecylbenzen sulphonat là chất hoạt động bề mặt không tan trong nước và isobutyl alcohol.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tng cục trưng (để b/c);
-
Các Cục HQ tnh, tp. (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hi quan Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Bayer Việt Nam; (Đ/c: KCN AMATA 118/4 Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai).
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8027/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8027/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8027/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8027/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hỗn hợp muối canxi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8027/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hỗn hợp muối canxi
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8027/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8027/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hỗn hợp muối canxi

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8027/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hỗn hợp muối canxi

            • 03/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực