Thông báo 813/TB-VKSTC

Thông báo 813/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 813/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 190/QĐ-VKSTC ngày 09/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 171/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
Thảo.
15b

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 813/TB-VKSTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu813/TB-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 813/TB-VKSTC

Lược đồ Thông báo 813/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 813/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu813/TB-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 813/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 813/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước

            • 15/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực