Thông báo 8133/TB-TCHQ

Thông báo 8133/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất để hoàn tất - loại khác do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8133/TB-TCHQ phân loại chất để hoàn tất Fixer 14


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8133/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Tp. Đà Nẵng tại Thông báo số 254/TB-PTPL ngày 15/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3: PR02#& Chất để hoàn tất - Loại khác (không phải tác nhân làm mềm) Fixer-140.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Samil Vina; Đ/c: Đường số 5, KCN Long Thành, Tân An, Long Thành, Đồng Nai; MST: 3600790154.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10044616740/E31 ngày 19/6/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phm hóa cht dùng trong công nghiệp dệt có thành phần chính là dẫn xuất của phenol, hỗn hợp chất hoạt động bề mặt nonion và anion, phân tán trong môi trường nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp dệt có thành phần chính là dẫn xuất ca phenol, hỗn hp chất hoạt động bề mặt nonion và anion, phân tán trong môi trường nước.

thuộc nhóm 38.09 Cht để hoàn tt, các chất ti thuc đ làm tăng tc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác, phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự:, mã số 3809.91.90 “- - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Long Thành - Cục Hi quan Đồng Nai;
-
Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Samil Vina (Đ/c: Đường số 5, KCN Long Thành, Tân An, Long Thành, Đồng Nai);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8133/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8133/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8133/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8133/TB-TCHQ phân loại chất để hoàn tất Fixer 14


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8133/TB-TCHQ phân loại chất để hoàn tất Fixer 14
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8133/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8133/TB-TCHQ phân loại chất để hoàn tất Fixer 14

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8133/TB-TCHQ phân loại chất để hoàn tất Fixer 14

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực