Thông báo 8134/TB-TCHQ

Thông báo 8134/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất cầm màu (fixing agent) từ sản phẩm ngưng tụ của aryl sulphonate, dạng lỏng - Erional FRN do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8134/TB-TCHQ phân loại chất cầm màu fixing agent từ sản phẩm ngưng tụ


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8134/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quả phân tích số 1635/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NPL07#& Cht cm màu (fixing agent) từ sản phm ngưng tụ của aryl sulphonate, dạng lỏng - Erional FRN.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam; Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; MST: 3500829390.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10040924203/E31 ngày 21/5/2015 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Phú Mỹ - Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cht cm màu (fixing agent) có thành phần chính là sản phẩm ngưng tụ của aryl sulphonate, diethylene, glycol, acetic acid, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cht cm màu (fixing agent) có thành phần chính là sản phẩm ngưng tụ của aryl sulphonate, diethylene, glycol, acetic acid, dạng lỏng.

thuộc nhóm 38.09 Chất để hoàn tất, các chất tải thuc đ làm tăng tc độ nhuộm màu hoặc đ hãm màu và các sản phm và chế phm khác (ví dụ, cht xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, phân nhóm “- Loại khác, phân nhóm 3809.91 - - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự:, mã số 3809.91.90 “- - - Loại kháctại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (đ b/c);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ cửa khẩu cảng Phú Mỹ, Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu;
-
Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam (Đ/c: KCN Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Tnh Rịa - Vũng Tàu);
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8134/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8134/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8134/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8134/TB-TCHQ phân loại chất cầm màu fixing agent từ sản phẩm ngưng tụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8134/TB-TCHQ phân loại chất cầm màu fixing agent từ sản phẩm ngưng tụ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8134/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8134/TB-TCHQ phân loại chất cầm màu fixing agent từ sản phẩm ngưng tụ

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8134/TB-TCHQ phân loại chất cầm màu fixing agent từ sản phẩm ngưng tụ

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực