Thông báo 8189/TB-TCHQ

Thông báo 8189/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Màu nước hữu cơ TS-7382 Orange do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8189/TB-TCHQ phân loại màu nước hữu cơ TS 7382 Orange


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8189/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn c Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn c Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1582/TB-PTPLHCM ngày 21/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Màu nước hữu cơ TS-7382 Orange (mục 5 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Một thành viên thương mại Nghiệp Mậu; Địa chỉ: 144/46 Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương; Mã số thuế: 3702077249.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043698583/A12 ngày 12/6/2015 tại Chi cục Hải quan quản lý HXNK NKCN - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp có tăng sáng hunh quang phân tán trong Copoly (acrylonitrile: styrene), nước... dạng lỏng, dùng để tạo màu cho mực in.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp có tăng sáng hunh quang phân tán trong Copoly (acrylonitrile: styrene), nước... dạng lỏng, dùng để tạo màu cho mực in.

thuộc nhóm 32.04 “Chất màu hữu cơ tng hp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm m từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp đưc dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.”, mã số 3204.20.00 “- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố
ể t/hiện);
- Chi cục Hải quan quản lý HXNK NKCN, Cục Hải quan tỉnh Bình D
ương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH thương mại Nghiệp Mậu, Địa chỉ: 144/46 Khu phố Tân Hòa, Phưng Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8189/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8189/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8189/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8189/TB-TCHQ phân loại màu nước hữu cơ TS 7382 Orange


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8189/TB-TCHQ phân loại màu nước hữu cơ TS 7382 Orange
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8189/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8189/TB-TCHQ phân loại màu nước hữu cơ TS 7382 Orange

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8189/TB-TCHQ phân loại màu nước hữu cơ TS 7382 Orange

            • 09/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực