Thông báo 8200/TB-TCHQ

Thông báo 8200/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất làm mềm vải Condensed Silicone Oil do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8200/TB-TCHQ phân loại chất làm mềm vải Condensed Silicone Oil


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8200/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quả phân tích số 1765/TB-PTPLHCM ngày 07/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất làm mềm vải (Condensed Silicone Oil).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam; Đ/c: Lô A1, đường 787, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh; MST: 3901183058.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10048142986/A12 ngày 18/7/2015 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan Tây Ninh.

4. Tóm tt mô t và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm mềm vải, thành phần chính bao gồm Polyoxyethylene lauryl alcohol và Polydimethylsiloxane biến tính, ở dạng gel, hàm lượng sau sấy 75.35%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm mềm vải, thành phần chính bao gồm Polyoxyethylene lauryl alcohol và Polydimethylsiloxane biến tính, ở dạng gel, hàm lượng sau sấy 75.35%.

thuộc nhóm 38.09 "Chất đ hoàn tất, các chất tải thuốc đ làm tăng tc độ nhuộm màu hoặc đ hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương t, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 3809.91 "- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự:", mã số 3809.91.10 "- - - Tác nhân làm mềm (chất làm mềm" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉ
nh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - Cục HQ Tây Ninh;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam
(Đ/c: Lô A1, đường 787, KCN Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8200/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8200/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8200/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8200/TB-TCHQ phân loại chất làm mềm vải Condensed Silicone Oil


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8200/TB-TCHQ phân loại chất làm mềm vải Condensed Silicone Oil
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8200/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8200/TB-TCHQ phân loại chất làm mềm vải Condensed Silicone Oil

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8200/TB-TCHQ phân loại chất làm mềm vải Condensed Silicone Oil

            • 09/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực