Thông báo 8234/TB-TCHQ

Thông báo 8234/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất thơm dùng để pha vào nước rửa kính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8234/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất thơm dùng pha nước rửa kính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8234/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị đnh số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1616/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cht thơm (dùng đpha vào nước rửa kính).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Mắt kính Việt; Đ/c Lô Q-9A, đường số 6, KCN Long Hậu MR, Cần Giuộc, Long An; MST: 0308058041.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043325656/A12 ngày 09/6/2015 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hn hợp cht thơm có thành phn từ Terpene, Limonene, a Pinene, trong Carbitol. Dùng trong công nghiệp

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp chất thơm có thành phn từ Terpene, Limonene, a Pinene, trong Carbitol. Dùng trong công nghiệp.

thuộc nhóm 33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phn chủ yếu gm một hoặc nhiu các cht thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ ung”, mã số 3302.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (đ b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan Long An;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Mắt kính Việt (Đ/c Lô Q-9A, đường số 6, KCN Long Hậu MR, Cần Giuộc, Long An);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - PL - L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8234/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8234/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8234/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8234/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất thơm dùng pha nước rửa kính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8234/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất thơm dùng pha nước rửa kính
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8234/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8234/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất thơm dùng pha nước rửa kính

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8234/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chất thơm dùng pha nước rửa kính

            • 09/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực