Thông báo 83/TB-VPCP

Thông báo 83/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 83/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LAI CHÂU

Ngày 22 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc, dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tại tỉnh Lai Châu. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tại buổi làm việc sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I năm 2016; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Lai Châu. Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đoàn kết một lòng, tranh thủ mọi thời cơ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn; kinh tế - xã hội Lai Châu đã có bước phát triển tương đối toàn diện: GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 18,2 triệu đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2014; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất lương thực tăng cao, cơ bản giải quyết được an ninh lương thực, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất lúa, ngô và cây công nghiệp như cây chè, cây cao su, đặc biệt công tác trồng và phát triển rừng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; thực hiện tốt các chính sách về di dân tái định cư các thủy điện trên địa bàn, hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,48%. Biểu dương và đánh cao sự phối hp tốt giữa Tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bn vững, nâng tổng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới lên 15 xã. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm và có nhiu tiến bộ, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư, mở rộng; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và tăng cường; thực hiện tốt các chính sách xã hội trên địa bàn; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vng.

Tuy nhiên, Lai Châu còn rất nhiều khó khăn tỷ lệ hộ nghèo cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém và chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn; tiềm lực, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đu người ở mức thấp; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Các thế lực thù địch thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình", lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền đạo trái pháp luật; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo và làm tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Củng cố, kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

2. Thực hiện hiệu quả các chương trình nông, lâm nghiệp trọng điểm gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sản phẩm hàng hóa.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ phù hợp. Lựa chọn, xác định sản phẩm du lịch phù hợp đặc điểm địa phương để thu hút du khách.

3. Phi hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để quản lý, khai thác hiệu quả, bn vững tim năng phát triển thủy điện, khoáng sản... tạo động lực thúc đẩy phát trin kinh tế của Lai Châu, của khu vực và cả nước.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực xã hội; trong đó cần chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, y tế, thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững chính sách đi với đng bào dân tộc thiểu số, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động.

5. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới quốc gia; thực hiện tốt việc hợp tác xây dựng tuyến biên gii hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh Quốc gia. Ngăn chặn tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

III. V MỘT S KIN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với thành phố Lai Châu: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với nhà tài trợ ADB để hoàn thiện dự án, phối hp vi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định.

2. Về đầu tư xây dựng sân bay Lai Châu: Giao Bộ Quốc phòng khẩn trương xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đu tư các dự án đường liên kết huyện Sìn Hồ với huyện Tân Uyên kết nối với Quốc lộ 32 (Séo Lèng - Nậm Tăm - Nậm Sỏ - Tân Uyên); Mường Nhé (Điện Biên) - Cao Chải (Mường Tè) - Nậm Chà (Nậm Nhùn) với thị trấn Nậm Nhùn kết ni với Quốc lộ 12 đi huyện Mường Lay tỉnh Điện Biên; đường nối Quốc lộ 279 đến Trung tâm xã Tà Mít; các hồ chứa nước Nậm Thi, Xà D Phìn, Giang Ma, Căn Co: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên công trình cấp bách cần sớm được đầu tư, có phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội.

4. Về vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Lai Châu: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đề xuất của các tỉnh (trong đó có Lai Châu) vào Đán bảo đm cơ sở vật cht cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Về đầu tư đoạn tuyến Nậm Manh - Nậm Pồ bằng số vốn trái phiếu Chính phủ không sử dụng hết của Dự án 3 cu qua sông Đà và hệ thống đường ngang phía Tây sông Đà: Đồng ý vchủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đu tư khn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản s7718/VPCP-KTN ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về Dự án đường giao thông liên vùng - đường tỉnh 107 (đoạn Pá Ngừa - Khau Riềng): Yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có ý kiến (văn bản s2478/VPCP - KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ), gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

7. Về Đề án hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La: Bộ Kế hoạch và Đu tư khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về Đề án hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống cho người dân sau tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tiếp tục hoàn thiện Dự án, thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

9. Về thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng:

- Đối với việc tái xuất hàng hóa: Đồng ý về chủ trương kiến nghị của Tỉnh và ý kiến thống nhất của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện lựa chọn doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện tái xuất hàng hóa, đảm bo an ninh trật tự, không ảnh hưởng đến quan hệ nước bạn, không để tình trạng lợi dụng buôn lậu và gian lận thương mại xảy ra.

- Đối với việc tạm nhập hàng hóa: Đồng ý về chủ trương cho thí điểm như đã làm tại Co Sa (Lạng Sơn), Ka Long (Quảng Ninh), Pò Peo (Cao Bằng) và Bản Vược (Lào Cai). Giao Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tỉnh thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định, thực hiện đúng pháp luật hiện hành.

10. Về sử dụng stiền tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2015; đầu tư xây dựng nông thôn mới và các công trình cấp bách thuộc địa bàn các xã đặc biệt khó khăn: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về các dự án đầu tư có quy mô nhỏ, tổng mức đầu tư thấp sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Lai Châu và sớm trình Chính phủ để ban hành Nghị định cơ chế đặc thù rút gọn một số dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, nhà nước htrợ đu tư một phn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

12. Về giữ nguyên số lượng 04 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tăng thêm 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh: Trước mắt, thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ; giao Bộ Nội vụ tổng hợp nghiên cứu ý kiến của các địa phương, trong đó có tỉnh Lai Châu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về chức danh Phó Bí thư phụ trách cơ sở Đảng, đề nghị Tỉnh báo cáo Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, trình Bộ Chính trị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, V.III(3b). Phg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu83/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2016
Ngày hiệu lực11/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 83/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 83/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu83/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành11/05/2016
        Ngày hiệu lực11/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 83/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 83/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Lai Châu 2016

           • 11/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực