Thông báo 8398/TB-TCHQ

Thông báo 8398/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy xe sợi model do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8398/TB-TCHQ phân loại máy xe sợi model DS A CS 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8398/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHẬP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1873/TB-PTPL ngày 19/8/2015 và đề nghị của Cục trưng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 PLTK: Máy xe sợi model: DS-A CS: 5.000 - 10.000 vòng/phút. Hàng nhập tháo rời và phụ kiện đồng bộ đi kèm (chi tiết danh mục đính kèm). Hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH SX Thun & Nguyên liệu may Premier (Việt Nam); Địa ch ỉ: đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600526174.

3. Tờ khai số 10048798621/A12 ngày 23/7/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Máy xe sợi; dùng 02 động cơ điện (mỗi động cơ có công suất 7,5 kW (10HP) (4P 380VAC 3 Phase).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Máy xe sợi; dùng 02 động cơ điện (mỗi động cơ có công suất 7,5 kW (10HP) (4P 380VAC 3 Phase).

thuộc nhóm 84.45: “Máy chuẩn bị xơ sợi dệt; máy kéo sợi, máy đậu sợi hoặc máy xe sợi và các loại máy khác dùng cho sản xuất sợi dệt; máy gung hoặc máy đánh ng sợi dệt (kể cả máy đánh suốt sợi ngang) và các loại máy chun bị sơ sợi dệt dùng cho máy thuộc nhóm 84.46 hoặc 84.47”, phân nhóm 8445.30: “- Máy đậu hoặc máy xe sợi”, mã số 8445.30.10: - - Hoạt động bng điệntại Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (đ thực hiện);
-
Chi Cục HQ Quản lý hàng đầu tư - Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C
.ty TNHH SX Thun & Nguyên liệu may Premier (Việt Nam) (đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai);
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
N
guyn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8398/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8398/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2015
Ngày hiệu lực16/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8398/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8398/TB-TCHQ phân loại máy xe sợi model DS A CS 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8398/TB-TCHQ phân loại máy xe sợi model DS A CS 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8398/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành16/09/2015
        Ngày hiệu lực16/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8398/TB-TCHQ phân loại máy xe sợi model DS A CS 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8398/TB-TCHQ phân loại máy xe sợi model DS A CS 2015

            • 16/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực