Thông báo 86/TB-BTTTT

Thông báo 86/TB-BTTTT ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Nội dung toàn văn Thông báo 86/TB-BTTTT ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN MINH HỒNG VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Xét đề xuất của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin tại các Phiếu trình số 448/PTr-ƯDCNTT ngày 20/06/2012 và số 506/PTr-ƯDCNTT ngày 10/7/2012 về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị) và ý kiến của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phân công các đơn vị thực hiện như sau:

1. Giao Cục Ứng dụng CNTT chủ trì:

1.1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, hoặc điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trong đó:

- Xây dựng lộ trình bắt buộc thực hiện việc gửi hồ sơ điện tử kèm theo hồ sơ trình giấy tại các cấp từ Trung ương tới địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước 15/10/2012 để có thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2012;

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương trên môi trường mạng. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2013.

1.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng lộ trình và triển khai các nội dung nhằm đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

1.3. Triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc.

1.4. Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai các nội dung của Chỉ thị.

2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì:

2.1. Phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Danh mục các loại văn bản phải sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy để trao đổi trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và với các Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn hoàn thành: 15/8/2012.

2.2. Nghiên cứu, đề xuất đưa việc bắt buộc thực hiện quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử qua mạng khi xử lý công việc vào Quy chế làm việc của Bộ.

2.3. Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

3. Giao Trung tâm Thông tin chủ trì:

3.1. Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trình Lãnh đạo Bộ trước 15/8/2012.

3.2 Đảm bảo hệ thống kỹ thuật phục vụ việc trao đổi, gửi, nhận văn bản điện tử thông suốt, an toàn, thực hiện đối với Danh mục được Bộ trưởng phê duyệt trước 31/12/2012.

4. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Ứng dụng CNTT nghiên cứu, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký số và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn này của các cơ quan nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- VP, các Vụ: KHCN, TCCB, PC, Cục ƯDCNTT, TTTT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu86/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2012
Ngày hiệu lực27/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 86/TB-BTTTT ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 86/TB-BTTTT ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu86/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành27/07/2012
        Ngày hiệu lực27/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 86/TB-BTTTT ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 86/TB-BTTTT ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

             • 27/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực