Thông báo 86/TB-VPCP

Thông báo 86/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thoái phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 86/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về thoái vốn Tổng Công ty Đầu tư IDICO


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ VIỆC THOÁI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (IDICO)

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở làm việc Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc thoái phần vốn nhà nước tại IDICO. Tham dự có Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Bộ Xây dựng:

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ và cơ quan liên quan dự họp, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giữa phương án Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại IDICO và phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đó về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để cơ quan này thực hiện, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công tác thoái phần vốn nhà nước tại IDICO theo đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhà nước.

- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 891/VPCP-ĐMDN ngày 30 tháng 01 năm 2019, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với những doanh nghiệp không có trong danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg tương tự như trường hợp của IDICO.

3. Bộ Tài chính: Theo thẩm quyền, nghiên cứu, hướng dẫn việc hạch toán chi phí hợp đồng tư vấn lần hai đối với trường hợp SCIC phải ký lại hợp đồng tư vấn theo quy định pháp luật khi các Bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC đã tiến hành một số bước trong quy trình thoái vốn nhà nước, đã ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn định giá. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, TP;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Ph
át triển doanh nghiệp;
- TCTy Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- TCT ID
ICO;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguy
n Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL.
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu86/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 86/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về thoái vốn Tổng Công ty Đầu tư IDICO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 86/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về thoái vốn Tổng Công ty Đầu tư IDICO
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu86/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 86/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về thoái vốn Tổng Công ty Đầu tư IDICO

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 86/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng về thoái vốn Tổng Công ty Đầu tư IDICO

             • 08/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực