Thông báo 865/TB-BYT

Thông báo số 865/TB-BYT về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 865/TB-BYT tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng chống HIV/AIDS Việt Nam


BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 865/TB-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA VIỆT NAM

I. MỤC ĐÍCH

1. Lựa chọn được một tác phẩm tốt nhất, phù hợp nhất, mang tính đặc thù của công tác phòng, chống HIV/AIDS để làm biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam;

2. Biểu trưng được chọn sẽ được Bộ Y tế sử dụng trên các ấn phẩm và vật phẩm có liên quan đến dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS.

II. YÊU CẦU

Biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Namđảm bảo tuân thủ một số yêu cầu cơ bản sau:

1. Biểu trưng mang tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ và ý nghĩa chính trị, dễ sản xuất dưới dạng vật phẩm (tờ dán, huy hiệu, mô hình…), không nhằm mục đích kinh tế;

2. Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa…).

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Mọi công dân Việt Nam, tổ chức trong nước và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều có thể tham dự;

2. Thành viên Hội đồng tuyển chọn không được phép dự thi.

IV. TÁC PHẨM DỰ THI

1. Số lượng mẫu dự thi không hạn chế;

2. Tác phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

3. Hồ sơ dự thi gồm:

- Mẫu thiết kế biểu trưng;

- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng (không quá 500 từ đánh máy);

- Đĩa CD chép file của biểu trưng và bản thuyết minh;

- Phiếu cung cấp thông tin cá nhân;

4. Mẫu thiết kế được thể hiện như sau:

Mẫu bài dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cmx29,7cm), bao gồm:

- Mẫu thiết kế lớn có chiều rộng là 15 cm thiết kế màu (đặt giữa trang giấy);

- Mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn có chiều rộng 2,5 cm (đặt phía trên góc bên phải của trang A4);

-Mẫu thiết kế (lớn và nhỏ) nêu trên và phần thuyết minh mô tả ý tưởng không được ghi thêm bất cứ thông tin gì khác (tên, ký hiệu riêng);

- Không trình bày phần biểu trưng đè lên bên dưới các phần chữ hoặc ngược lại;

- Đối với biểu trưng đoạt giải, Hội đồng tuyển chọn sẽ đề nghị tác giả đoạt giải thuyết trình ý tưởng thiết kế, thiết kế chi tiết và hiệu chỉnh theo ý kiến Hội đồng (nếu có).

5. Hồ sơ dự thi phải đặt trong phong bì to A4 và một phong bì nhỏ. Trong phong bì nhỏ ghi đầy đủ các thông số về tác giả (theo mẫu) và dán kín. Phong bì này sẽ được mở để biết tên tác giả sau khi Hội đồng tuyển chọn xét chọn xong mẫu trúng giải.

Phong bì đựng hồ sơ dự thi ghi rõ:

Mẫu dự thi biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản quy định tại Điều 3 thể lệ này, hệ thống tiêu chí để đánh giá các mẫu thiết kế gồm:

a. Ý tưởng của mẫu thiết kế;

b. Sự độc đáo sáng tạo của mẫu thiết kế;

c. Thể hiện được giá trị cốt lõi của hình ảnh về phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam.

d. Tính thẩm mỹ, khoa học của mẫu thiết kế;

e. Tính đa ứng: Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu;

g. Khả năng dễ nhớ, dễ nhận biết của mẫu thiết kế;

h. Mẫu thiết kế phải hài hòa màu sắc.

VI. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI

1. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 01/10/2008 đến hết ngày 30/10/2008

- Các bài dự thi, bản thuyết minh, đĩa CD và phong bì nhỏ được cho chung vào một phong bì lớn A4 dán kín đề gửi: Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Phòng Thông tin-Giáo dục-Truyền thông), Bộ Y tế , 135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

- Phong bì đựng hồ sơ dự thi ghi rõ:

Mẫu dự thi biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam.

2. Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi: Ngày 30/10/2008(theo dấu bưu điện nơi gửi).

VII. ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM DỰ THI

Bộ Y tế sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn bao gồm các chuyên gia đầu ngành về chuyên môn và chuyên gia về lĩnh vực hội hoạ tham gia đánh giá cho điểm theo các tiêu chí thống nhất đề lựa chọn ra các biểu trưng đáp ứng nhu cầu.

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

1. Đối tượng dự thi phải tuân thủ thể lệ do Hội đồng tuyển chọn tổ chức cung cấp, trong đó phải đảm bảo:

a. Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

b. Biểu trưng dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài;

c. Không được sử dụng mẫu biểu trưng đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.

2. Hội đồng tuyển chọn không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Hội đồng tuyển chọn do lỗi kỹ thuật;

3. Hội đồng tuyển chọn không trả lại bài dự thi;

4. Để rút khỏi cuộc thi, đối tượng dự thi phải thông báo với Hội đồng tuyển chọn bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi;

5. Đối tượng dự thi phải đảm bảo ý tưởng thiết kế bám sát theo yêu cầu do hội đồng tuyển chọn đưa ra; chứng minh ý tưởng thiết kế đã được xây dựng một cách khoa học chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế;

6. Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

7. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do cá nhân trúng giải chịu;

8. Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho cá nhân hoặc tổ chức có sản phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được cá nhân có sản phẩm dự thi đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi, trường hợp tác giả không có điều kiện nhận giải, Hội đồng sẽ gửi thông qua đường bưu điện.

IX. GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

a. 01 giải Nhất: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng và Bằng khen của Bộ Y tế, trị giá giải thưởng 10 triệu đồng;

b. 01 giải Nhì: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Bộ Y tế, trị giá giải thưởng 05 triệu đồng;

c. 01 giải Ba: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng cuộc thi của Bộ Y tế, trị giá giải thưởng 02 triệu đồng;

d. 5 giải khuyến khích gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Bộ Y tế, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng;

e. Nếu không chọn được tác phẩm xuất sắc, Hội đồng tuyển chọn có thể quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao các giải khác của cuộc thi;

2. Việc trao giải thưởng sẽ được Bộ Y tế thực hiện công khai.

X. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI NHỮNG TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI

1. Bộ Y tế được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những mẫu thiết kế đoạt giải nhất, nhì, ba;

2. Bộ Y tế toàn quyền quyết định về việc chọn mẫu biểu trưng nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS;

3. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

XI. Địa chỉ liên hệ và cung cấp thông tin

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, 135/3 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.7367143. E-mail: [email protected].

- Thông báo này được đăng trên Báo Sức khoẻ và đời sống, Tạp chí AIDS và Cộng đồng, Trang tin điện tử của Bộ Y tế, Trang tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Báo điện tử Vnexpress và được phổ biến rộng rãi đến các đơn vị có liên quan.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trong và ngoài ngành giúp đỡ phổ biến rộng rãi và tạo điều kiện cho các hoạ sỹ, các nhà thiết kế và cá nhân có quan tâm tham gia sáng tác.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 865/TB-BYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu865/TB-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 865/TB-BYT

Lược đồ Thông báo 865/TB-BYT tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng chống HIV/AIDS Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 865/TB-BYT tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng chống HIV/AIDS Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu865/TB-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành04/09/2008
        Ngày hiệu lực04/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 865/TB-BYT tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng chống HIV/AIDS Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 865/TB-BYT tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng chống HIV/AIDS Việt Nam

              • 04/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực