Thông báo 87/TB-VPCP

Thông báo 87/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 87/TB-VPCP 2020 kết luận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN ĐOẠN HOẰNG HÓA - SẦM SƠN VÀ ĐOẠN QUẢNG XƯƠNG - TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, HỢP ĐỒNG BOT

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hp đồng BOT (Dự án). Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã được quy hoạch; việc triển khai đầu tư xây dựng là cần thiết, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hỗ trợ Dự án 1.400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho Dự án và dự kiến bố trí 343 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Để có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), bảo đảm chặt chẽ, giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa báo cáo rõ ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương đầu tư theo hình thức PPP và phân bổ vốn ngân sách trung ương cho Dự án; quy định của pháp luật về tlệ tham gia của nhà nước trong dự án PPP và cơ chế cấp vốn, giải ngân phần vốn tham gia của nhà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm tra về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Dự án và báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (tại mục 1 nêu trên), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tưng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;
-
UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTH, QHĐP, PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu87/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2020
Ngày hiệu lực07/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(09/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 87/TB-VPCP 2020 kết luận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 87/TB-VPCP 2020 kết luận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu87/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/03/2020
        Ngày hiệu lực07/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (09/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 87/TB-VPCP 2020 kết luận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 87/TB-VPCP 2020 kết luận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển

              • 07/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực