Thông báo 88/TB-VPCP

Thông báo 88/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 88/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2011, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012

Ngày 03 tháng 3 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương và đại diện các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị quân đội, công an. Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá công tác năm 2011:

a) Tình hình thiên tai: Thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại kéo dài; tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm; phía Bắc nhiệt độ các tháng đầu năm thấp hơn trung bình nhiều năm, trong các tháng 7, 8, 9 lượng mưa giảm từ 25% đến 50%, trên hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình không xuất hiện lũ; phía Nam nhiệt độ những tháng cuối năm luôn ở mức cao, lũ lớn ở đồng bằng sông Cửu Long xấp xỉ đạt đỉnh lũ năm 2000 (nhiều nơi ở hạ nguồn và nội đồng vượt đỉnh lũ năm 2000), thời gian lũ kéo dài từ giữa tháng 9 đến tháng 12 năm 2011; miền Trung mưa lũ xảy ra liên tiếp trong các tháng 9, 10, 11; bão, áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp (bão kép). Bão, lũ đã làm 295 người chết và mất tích, trên 2.000 căn nhà bị sập đổ, 450.000 căn nhà bị ngập, hư hại; 350.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hỏng. Tổng thiệt hại ước tính 12.700 tỷ đồng.

b) Công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai:

- Mặc dù ngân sách nhà nước hạn chế nhưng nguồn vốn cho công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai vẫn được ưu tiên giải quyết; trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được bổ sung, nâng cấp theo kế hoạch; việc đầu tư nâng cao năng lực dự báo được quan tâm.

- Công tác dự báo tiếp tục được cải tiến, nâng cao chất lượng, tăng tần suất cung cấp thông tin, đã phát hiện, cảnh báo, dự báo kịp thời các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, các đợt mưa lũ và thông báo cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, các cơ quan liên quan, phương tiện thông tin đại chúng.

- Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Đảng, Nhà nước, Chính phủ hết sức quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp thị sát, kiểm tra, chỉ đạo ứng phó. Toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan từ trung ương đến địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời công tác phòng, chống và ứng phó với lụt, bão, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại, nhất là thiệt hại về người. Các địa phương đã chủ động thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão, lũ, phân công từng đồng chí lãnh đạo tới các địa bàn xung yếu trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống hiệu quả, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, không địa phương nào để người dân bị đói, bị rét.

- Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã chủ động làm tốt công tác vận động, kêu gọi truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

c) Những tồn tại cần khắc phục:

- Ngân sách đầu tư cho các chương trình, dự án phòng, chống thiên tai, mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn còn thiếu nên việc dự báo sớm những yếu tố thiên tai cực đoan (mưa lớn cục bộ, lũ ống, lũ quét) còn gặp nhiều khó khăn, bị động trong việc vận hành xả lũ hồ chứa, nhất là các hồ thủy điện ở khu vực miền Trung.

- Phối hợp giữa địa phương và các chủ hồ trong việc vận hành xả lũ hồ chứa chưa chặt chẽ; đa số các hồ chứa nước chưa có thiết bị quan trắc, giám sát, chưa có hệ thống cảnh báo xả lũ, chưa xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu nên việc sơ tán dân cư trước khi xả lũ vẫn còn bị động.

- Công tác quản lý tàu thuyền hoạt động trên biển còn khó khăn, bất cập, chưa phân công trách nhiệm cụ thể việc quản lý thông tin về tàu thuyền.

- Phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn còn thiếu và chưa phù hợp, nhất là thiếu phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại chỗ và vùng biển xa.

- Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp đê điều còn bất cập, chưa chủ động đầu tư theo thứ tự ưu tiên nhằm đảm bảo an toàn cho các khu vực trọng điểm; hệ thống đê bao, bờ bao ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển tự phát cản trở dòng chảy, làm gia tăng mực nước lũ, chậm quá trình tiêu thoát lũ.

- Việc thực hiện các dự án an toàn đê điều, tiêu thoát nước, chống ngập úng Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh còn chậm.

- Chưa chủ động phòng ngừa, đối phó với thiên tai, đặc biệt là lũ, bão, còn tư tưởng chủ quan dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012:

Với sự tác động của biến đổi khí hậu, năm 2012 thiên tai được dự báo tiếp tục bất thường. Để chủ động trong phòng, chống, ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 theo phương châm “chủ động phòng ngừa, tích cực ứng phó, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 2011, trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chống phù hợp với tình hình thiên tai và điều kiện thực tế ở địa phương. Củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ trung ương đến cơ sở.

- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; chủ động lồng ghép các nhiệm vụ phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào quy hoạch, dự án cụ thể của Bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

- Các địa phương rà soát, xác định các vùng nguy hiểm khi xảy ra mưa, lũ, bão trên địa bàn (bao gồm cả vùng hạ lưu các hồ chứa nước), chủ động thực hiện các dự án di dời dân cư, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Rà soát, kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập, chủ động sửa chữa, khắc phục các sự cố trước mùa mưa bão, có phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập trong mùa mưa lũ; kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa. Sắp xếp ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ các dự án củng cố, nâng cấp đê điều bảo vệ khu vực trọng điểm, các dự án tiêu thoát nước, chống ngập úng, nhất là đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương tổ chức kiểm tra phương án ứng phó với tình huống thiên tai của địa phương, theo dõi tình hình thiên tai, chỉ đạo ứng phó kịp thời; chỉ đạo hoàn chỉnh đề án nâng cao năng lực truyền thông phục vụ cảnh báo, chỉ đạo ứng phó thiên tai, thảm họa nhằm đảm bảo thông tin kịp thời; hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn: Chỉ đạo rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế của từng địa phương, vùng, miền; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hiệp đồng và khả năng ứng phó, tím kiếm cứu nạn của các lực lượng. Tổng hợp nhu cầu và xác định loại phương tiện cứu hộ, cứu nạn phù hợp với điều kiện cụ thể tại các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục bổ sung, mua sắm trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn theo kế hoạch.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, đầu tư bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, thông báo kịp thời dự báo, diễn biến thiên tai cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão trung ương và các cơ quan liên quan để chủ động ứng phó; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát vận hành xả lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình nâng cấp đê sông, đê biển, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để từng bước thực hiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư; khẩn trương rà soát hệ thống đê bao, bờ bao, quy hoạch sản xuất, quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng; nghiên cứu vấn đề di dân tự do gắn với bảo vệ, phát triển rừng; chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý tàu thuyền.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, phối hợp đồng bộ các lực lượng trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, nguồn vốn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục cân đối, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư các chương trình, dự án đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa nước; bổ sung trang thiết bị phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão…

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão TW;
- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, KTTH, NC, ĐP, TKBT;
Lưu: VT, KTN (4), Tuynh. 97

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu88/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2012
Ngày hiệu lực13/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 88/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 88/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu88/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành13/03/2012
        Ngày hiệu lực13/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 88/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 88/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

             • 13/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực