Thông báo 8873/TB-TCHQ

Thông báo 8873/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyurethan JT-H do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8873/TB-TCHQ phân loại polyurethan JT H 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8873/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nng tại Thông báo s264/TB-PTPL ngày 16/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyurethan JT-H (mục 2 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH C.T. Polymer.

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

MST: 3600639065

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043578920/A12 ngày 11/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Adipic acid, 1,4-Butanediol, Toluene Diisocyanate Polymer nguyên sinh, dạng khối.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Adipic acid, 1,4-Butanediol, Toluene Diisocyanate Polymer nguyên sinh, dạng khối.

thuộc nhóm 39.09 “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh”, mã số 3909.50.00 “- Polyurethan” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh,TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
-
Công ty TNHH C.T. Polymer (KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8873/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8873/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8873/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8873/TB-TCHQ phân loại polyurethan JT H 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8873/TB-TCHQ phân loại polyurethan JT H 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8873/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8873/TB-TCHQ phân loại polyurethan JT H 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8873/TB-TCHQ phân loại polyurethan JT H 2015

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực