Thông báo 8889/TB-TCHQ

Thông báo 8889/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt - Arkofix NZK.ID liq do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8889/TB-TCHQ phân loại chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt Arkofix NZK.ID liq 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8889/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HChí Minh tại thông báo số 1695/TB-PTPLHCM ngày 29/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt - Arkofix NZK.ID liq (mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Wang Long (Việt Nam); Địa chỉ: số 30A- Đường 3B, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600938918.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039564350/A12 ngày 11/5/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hoàn tất có tác dụng chng nhăn dùng trong ngành dệt, dạng lỏng, thành phần chính: dihydroxyethleura biến tính, dietylenglycol...

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hoàn tất có tác dụng chống nhăn dùng trong ngành dệt, dạng lỏng, thành phần chính: dihydroxyethleura biến tính, dietylenglycol...

thuộc nhóm 38.09 Cht để hoàn tất, các chất tải thuốc đ làm tăng tc độ nhuộm màu hoặc đ hãm màu và các sản phm và chế phm khác (ví dụ, cht xử hoàn tất vải và thuc gn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.; phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3809.91.“-- Loại dùng trong ngành công nghiệp dệt và các ngành công nghiệp tương tự:”, thuộc mã số 3809.91.90 “ - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH Wang Long (Việt Nam); Địa ch; s 30A Đường 3B, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa. Đồng Nai;
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8889/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8889/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8889/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8889/TB-TCHQ phân loại chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt Arkofix NZK.ID liq 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8889/TB-TCHQ phân loại chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt Arkofix NZK.ID liq 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8889/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8889/TB-TCHQ phân loại chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt Arkofix NZK.ID liq 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8889/TB-TCHQ phân loại chế phẩm hoàn tất dùng trong ngành dệt Arkofix NZK.ID liq 2015

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực