Văn bản khác 89/TB-VPCP

Thông báo số 89/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19 tháng 4 năm 2007 về Đề án 112 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 89/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp Đề án 112


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 VỀ ĐỀ ÁN 112

Ngày 19 tháng 4 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về Đề án 112. Tham dự có các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm; đại diện lãnh đạo các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Ban Điều hành Đề án 112. Sau khi nghe Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2001-2005 và định hướng thời gian tới, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng và các cơ quan liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Không tiếp tục thực hiện Đề án 112, Ban Điều hành Đề án 112 hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, nghiêm túc kiểm điểm những mặt được, chưa được và phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời làm rõ những vấn đề đã nêu trong Báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Báo cáo số 1485/UBKHCNMT11 ngày 23 tháng 3 năm 2007). Ban Điều hành Đề án 112 hoàn thiện Báo cáo này trong tháng 5 năm 2007. Không tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Đề án 112.

2. Thực hiện kiểm toán, quyết toán tài chính Đề án 112 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6258/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 10 năm 2006.

3. Ngày 10 tháng 4 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan thực hiện đúng các nhiệm vụ nêu trong Nghị định này.

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông sử dụng kết quả tổng kết Đề án 112 như một tài liệu tham khảo để xây dựng Đề án Chính phủ điện tử giai đoạn 2007-2010 trình Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch.

5. Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổ chức việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng , các Phó TTg CP;
- Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Nội vụ,
 Khoa học và Công nghệ, Tài chính,
 Kế hoạch và Đầu tư;
- Thành viên Ban Điều hành ĐA 112;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KG, CN, TCCB,
 Website Chính phủ; TTTTBC
- Lưu VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/TB-VPCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu89/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2007
Ngày hiệu lực25/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 89/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp Đề án 112


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 89/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp Đề án 112
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu89/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành25/04/2007
        Ngày hiệu lực25/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 89/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp Đề án 112

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 89/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp Đề án 112

              • 25/04/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/04/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực