Thông báo 8905/TB-TCHQ

Thông báo 8905/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy trắng dạng tấm đã tráng 1 mặt bóng 64g/m2 - dùng sản xuất tem nhãn do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8905/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu giấy trắng dạng tấm 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8905/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.H Chí Minh tại thông báo s 1572/TB-PTPLHCM ngày 20/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy trắng dạng tấm đã tráng 1 mặt bóng 64g/m2- dùng sản xuất tem nhãn. (Size:787* 1092mm)-9E-SH-YOGT-64-001 (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh; Địa chỉ: S33, đường s6, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương; Mã s thuế: 3700696469.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10044129223/A12 ngày 16/06/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore- Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy đã tráng phủ hai mặt bng canxi cacbonat, thành phần bột giấy cơ học không quá 10% so với tổng lượng bột giấy định lượng 64,5 g/m2, dạng tờ, kích thước 78.7cm x 109.2cm, dùng trong in ấn sản xuất tem nhãn.

5. Kết quả nhân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy đã tráng phủ hai mặt bng canxi cacbonat, thành phần bột giấy cơ học không quá 10% so với tng lượng bột giấy định lượng 64.5 g/m2, dạng tờ, kích thước 78.7cm x 109.2cm, dùng trong in ấn sản xuất tem nhãn.

Thuộc nhóm 48.10 Giy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng cao lanh (China clay) hoặc bng các cht vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in b mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với mọi kích cỡ, phân nhóm “- Giy và bìa loại dùng đ viết, in hoặc các mục đích đ bản khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so vi tng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, phân nhóm 4810.19 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 4810.19.99 - - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xut khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành ph (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore
(Cục Hải quan Bình Dươn
g):
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh
(Đ/c: Số 33, đường số 6, KCN Việt Nam-Sinsapore, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8905/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8905/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8905/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8905/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu giấy trắng dạng tấm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8905/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu giấy trắng dạng tấm 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8905/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8905/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu giấy trắng dạng tấm 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8905/TB-TCHQ kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu giấy trắng dạng tấm 2015

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực