Thông báo 8977/TB-TCHQ

Thông báo 8977/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xử lý do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8977/TB-TCHQ phân loại chất xử lý LOCTITE BONDACE 2003TF V 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8977/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHẬP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Đà Nng) tại thông báo số 232/TB-PTPL ngày 8/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 182195604#&Chất xử lý LOCTITE BONDACE 2003TF(V) -20Kg#&VN (mục 2)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES Việt Nam; Địa chỉ: số 7, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600450091.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30041951490/E62 ngày 08/06/2015 tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục HQ Đồng Nai)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là acetone và ethyl acetate.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là acetone và ethyl acetate.

thuộc nhóm 3814.00.00 “Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế.” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
-
Các Cục HQ tnh, tp. (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Công ty TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES Việt Nam; Địa chỉ: số 7, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai;
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8977/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8977/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8977/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8977/TB-TCHQ phân loại chất xử lý LOCTITE BONDACE 2003TF V 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8977/TB-TCHQ phân loại chất xử lý LOCTITE BONDACE 2003TF V 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8977/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8977/TB-TCHQ phân loại chất xử lý LOCTITE BONDACE 2003TF V 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8977/TB-TCHQ phân loại chất xử lý LOCTITE BONDACE 2003TF V 2015

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực